Hlavné menu

16.12.2014

Ministerstvo má nový operačný program

V novom programovom období pôjde z Operačného programu Ľudské zdroje najviac peňazí na podporu zamestnanosti.
 

Európska komisia schválila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Operačný program Ľudské zdroje pre obdobie 2014-2020. „Objem finančných prostriedkov pre budúci program je neporovnateľne vyšší. Starý program predstavoval objem prostriedkov vo výške 1,1 miliardy eur a 2,6 miliardy eur predstavuje nový operačný program Ľudské zdroje," vyčíslil minister Ján Richter.

Navýšenie súvisí aj so zmenou štruktúry programu, ktorý v novom programovom období zastrešuje okrem oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie aj vzdelávanie a komplexnú podporu marginalizovaných rómskych komunít. Na Operačnom programe Ľudské zdroje tak budú spolupracovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR. „Zahrnutie viacerých oblastí podpory pod jeden operačný program vytvára predpoklad pre lepšiu previazanosť politík, a tým aj ich väčšiu účinnosť. Ako príklad môžeme uviesť vzdelávanie, ktoré má priamu väzbu na následné uplatnenie na trhu práce, alebo podporu marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je previazaná s oblasťou sociálneho začleňovania,“ priblížil Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk