Hlavné menu

16.04.2014

Ministerstvo sa mení na galériu

Priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spestrujú umelecké diela mentálne znevýhodnených ľudí z neziskovej organizácie Lepší svet. Autori ich vytvorili v spolupráci s výtvarníkom Ferom Guldanom. K nahliadnutiu sú pre širokú verejnosť a po skončení podujatia si ich budete môcť zakúpiť. Výťažok z predaja pôjde na podporu ľudí s mentálnym znevýhodnením.
 

Výstavu „Pocta ľudskosti“ slávnostne otvorili štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš, riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet Dušan Mikulec a výtvarný umelec Fero Guldan. Výtvarný projekt vznikol na podnet MPSVR SR, ktoré chce aj takouto formou poukázať na dôležitosť vytvárania príležitostí pre začleňovanie mentálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti. „Aj ľudia, ktorí nie sú zdraví, sú tak isto súčasťou spoločnosti a ich ľudskosť sa prejavuje tým, že majú tiež svoje videnie sveta, svoje cítenie, rozmýšľanie a svoje pohľady na to, v akej spoločnosti žijú, a ako táto spoločnosť na nich vplýva. Myslím si, že mnohé z tých obrazov vyjadrujú práve tie ich vnútorné pocity a prejavujú ich vnútornú stránku ľudskosti,“ uviedol štátny tajomník Ondruš.

Riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet Dušan Mikulec poďakoval ministerstvu za možnosť vyzdobiť jeho priestory práve dielami znevýhodnených ľudí. „Ľudia s mentálnym postihnutím sú väčšinou na okraji spoločnosti a tá sa o nich zaujíma najmä v čase Vianoc, keď sú niekde na trhoch. Je pre nás veľmi dôležité zvýšiť záujem o týchto ľudí napríklad aj robením podobných verejných aktivít, pretože tí ľudia potrebujú úspech k tomu, aby sa ďalej posúvali. Potrebujú spoločnosť na to, aby sa cítili ako jej bežná súčasť, aby na nich ľudia nehľadeli inak,“ zdôraznil Mikulec.

Vystavované diela vznikli počas Letnej akadémie umení, ktorú už po 11. raz zorganizovala nezisková organizácia Lepší svet. V minulom roku sa znevýhodnených autorov ujal výtvarník Fero Guldan a spolu vytvorili množstvo obrazov, ktoré sú odpoveďou na otázku „Ako vyzerá ČLOVEK vo mne?“. „Práve to spojenie významného slovenského umelca a ľudí, ktorí nemajú žiadne veľké ocenenia, ale ktorí tiež chcú nejakým spôsobom vyjadriť svoj vnútorný svet, je na týchto aktivitách obdivuhodné,“ zdôraznil štátny tajomník Branislav Ondruš.

Výstava „Pocta ľudskosti“ je otvorená pre širokú verejnosť. Diela nájdete v priestoroch MPSVR SR na Špitálskej ulici 4-6 a po skončení podujatia si ich budete môcť zakúpiť. Výťažok z predaja pôjde na podporu ľudí s mentálnym znevýhodnením.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk