Hlavné menu

06.04.2020

Ministerstvo navrhne riešenie krízovej starostlivosti o bezdomovcov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes navrhne vláde SR krízové riešenie starostlivosti pre bezdomovcov. Návrh počíta s navýšením finančného príspevku pre nocľahárne. Vďaka opatreniu budú môcť poskytovať nielen prenocovanie, ale aj pobyt počas dňa. Zároveň ministerstvo navrhuje, aby bol príspevok poskytnutý na každé miesto v zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či je obsadené.
 

„Ak dôjde k núdzovej situácii, v ktorej bude musieť byť občan bez domova umiestnený do karantény, sme pripravení poskytnúť mu bezpečné miesto v nocľahárni počas celého dňa,“ uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

MPSVR SR navrhuje, aby sa finančný príspevok na jedno miesto v nocľahárni zvýšil o 30 €, teda na sumu 150 € mesačne, a to počas celého obdobia mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia ochorenia COVID-19.

Pomáhame aj zariadeniam sociálnych služieb

Zároveň ministerstvo navrhuje, aby bol termín vyúčtovania všetkých finančných príspevkov za rok 2019 predĺžený o dva mesiace, teda až do 31. mája 2020. Rovnako navrhuje predĺženie termínu na predloženie vyúčtovania pre prvý a druhý štvrťrok 2020 pre všetky zariadenia sociálnych služieb, na ktoré poskytuje finančné príspevky. Tie dostanú zariadenia sociálnych služieb bez ohľadu na obsadenosť lôžka. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb bude ministerstvo považovať počas krízovej situácie za obsadené a poskytovatelia nebudú musieť finančný príspevok vrátiť.

„Aby sme finančnú pomoc doručili poskytovateľom sociálnych služieb čo najskôr, nebude viazaná na vyúčtovanie dotácie. Všetkým poskytovateľom sociálnych služieb pošleme príspevok do 16. apríla 2020,“ doplnil minister Krajniak.

Účinnosť opatrení vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk