Hlavné menu

17.05.2020

Ministerstvo opravilo výkazy k žiadostiam o príspevky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny včera zverejnilo nové výkazy Prvej pomoci. Vo výkazoch pre opatrenia 1 a 3A sme urobili chyby, preto sme ich dnes opravili. Zároveň sa zmenilo aj „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“. Žiadateľov, ktorí si už tieto výkazy stiahli, prosíme o vyplnenie a zaslanie opravených zverejnených výkazov.
 

Ubezpečujeme všetkých zamestnávateľov, že rovnako ako v mesiaci marec majú nárok na finančný príspevok pre každého zamestnanca, ktorý nepracoval (bol na prekážke v práci podľa §142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce), a to vo výške 80 % jeho priemerného zárobku za posledný kvartál. Zamestnávatelia tak majú nárok v opatreniach 1 a 3A na príspevok v rovnakej výške ako za mesiac marec.

Za chybu sa ospravedlňujeme.

V opatrení 3B sa v mesiaci apríl zvyšuje oproti mesiacu marec paušálny príspevok na zamestnanca na dvojnásobok. Aj tu však platí, že ide najviac o 80% príjmu zamestnanca. Toto pravidlo je stanovené Európskou úniou a platí od začiatku poskytovania prvej pomoci. V tomto opatrení však nesledujeme, či boli zamestnanci v práci alebo nepracovali (boli na prekážke v práci). Postačuje, ak zamestnávateľ preukáže pokles tržieb a ministerstvo mu uhradí rovnakú paušálnu sumu na všetkých zamestnancov.

Rozdiel medzi opatreniami 1/3A a 3B je teda v spôsobe výpočtu príspevku. Pre opatrenia 1/3A poskytujeme príspevok len na zamestnancov na prekážke v práci. Ten sa podľa Zákonníka práce vypočítava z priemerného zárobku za posledný kvartál. V opatrení 3B poskytujeme príspevok na všetkých zamestnancov. Ten sa vypočítava z aktuálnej hrubej mzdy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk