Hlavné menu

09.09.2014

Ministerstvo podporuje duálne vzdelávanie

Aj za účasti štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša otvoril Volkswagen Slovakia dva nové dvojročné študijné programy v Centre duálneho vzdelávania.
 

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od začiatku podporuje tento projekt, lebo je odpoveďou na jeden zo základných problémov nášho pracovného trhu - nedostatok mladých ľudí s kvalifikáciami, ktoré podniky potrebujú. Kvalifikácia pritom neznamená len vzdelanie, ale aj zvládanie konkrétnych zručností,“ povedal Branislav Ondruš.

Centrum duálneho vzdelávania otvoril Volkswagen Slovakia v septembri 2013. K 22 mechatronikom, druhákom so širokým uplatnením, teraz pribudne 24 prvákov. Do nových programov sa zapojí 12 priemyselných mechanikov a 12 elektrotechnikov automatizačnej techniky. „Naše rekvalifikačné programy znamenajú veľa nielen pre Volkswagen Slovakia, ale aj pre vzdelávanie na Slovensku. Systém duálneho vzdelávania s 80 percentami praxe a 20 teórie sa ukazuje ako veľmi úspešný. Už teraz môžem povedať, že všetci 22 mechatronici z prvého roku u nás nájdu stabilné pracovné miesta v oblasti údržby,“ uviedol Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk