Hlavné menu

12.09.2012

Ministerstvo podporuje seniorské dobrovoľníctvo

Projekt Dobrá duša vznikol z iniciatívy spoločnosti Hartmann – Rico s podporou partnerov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a Rozhlasu a televízia Slovenska.
 

Cieľom Dobrej duše je podporiť dlhodobú aktivizáciu seniorov a vyhľadávať aktivity ľudí v zrelom veku, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu. Mnoho ľudí žije na Slovensku v dôchodkovom veku často osamotene, v domovoch sociálnych služieb alebo prežívajú fádne dni doma bez konkrétnej zmysluplnej činnosti.

Dobrá duša je projekt, ktorý chce ukázať, že dobrovoľníctvo prináša do spoločnosti nové hodnoty. A chce poukázať na tých, ktorí sa do dobrovoľníckych projektov už zapojili. Organizátori zbierajú tipy a prihlášky dobrovoľníkov, ktorí už dnes pomáhajú. Chcú ich zviditeľniť a predstaviť ako tých, ktorí neváhajú obetovať svoj čas a venovať ho práci pre druhých .

Na adrese www.dobra-dusa.sk sú dostupné všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú projektu. Dôležitou súčasťou je aj možnosť prihlásiť sa do projektu. Takéhoto pomáhajúceho seniora môže prihlásiť aj inštitúcia, v ktorej dobrovoľník pomáha, alebo jeho blízki. Vyberať tých najlepších dobrovoľníkov bude porota len z tých projektov, o ktorých bude vedieť. Ak teda poznáte niekoho, kto nezištne pomáha, prihláste ho.

Kto môže byť dobrá duša?

Kritéria pre kandidáta na titul DOBRÁ DUŠA sú jednoduché: dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb. Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar roku 2013.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk