Hlavné menu

11.05.2012

Ministerstvo práce za účasti premiéra SR si uctili pamiatku zosnulých zamestnancov

Pri príležitosti svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, si vláda SR a sociálni partneri pripomenuli pamiatku zosnulých zamestnancov, ktorí počas výkonu svojej práce prišli o život.
 

Medzinárodná organizácia práce už od roku 2003 každoročne organizuje Svetový deň prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov. Vláda Slovenskej republiky a sociálni partneri si aj tentoraz s pietou a úctou pripomenuli pamiatku zamestnancov, ktorí pri práci prišli o život alebo utrpeli vážne zranenia a choroby na pracovisku. Za minulý rok je to 40 obetí, a aj keď ide o najnižší počet úmrtí od roku 2002, každé číslo, ktoré je vyššie ako 0 treba brať ako zdvihnutý varovný prst – predovšetkým ak ide o ľudský život.

Podujatie je zároveň aj príležitosťou na vyjadrenie solidarity a podpory zamestnancom na ich právo na ochranu zdravia pri práci a na zdravé pracovné prostredie.

Smrteľné pracovné úrazy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu
muži 85 87 71 72 90 92 80 63 47 38 725
ženy 5 5 8 2 2 12 2 4 5 2 47
Spolu 90 92 79 74 92 104 82 67 52 40 772
Pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a s pracovnou neschopnosťou najmenej 42 dní
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu
muži 163 173 175 171 610 1 529 1 874 1 612 1 391 1 301 8 999
ženy 25 25 16 22 148 517 754 632 658 574 3 371
Spolu 188 198 191 193 758 2 046 2 628 2 244 2 049 1 875 12 370
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk