Hlavné menu

08.02.2013

Ministerstvo pripravuje nový Národný program aktívneho starnutia

Na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítal expert Svetovej zdravotníckej organizácie na aktívne starnutie Manfred Huber. Ako spolutvorca sa podieľal na príprave dokumentu „Stratégia a akčný plán pre zdravé starnutie v Európe 2012 – 2020.
 

Na stretnutí s generálnou riaditeľkou sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Janou Kolesárovou, zástupcami ministerstva a prizvanými hosťami hovorili o otázkach súvisiacich s prípravou Národného programu aktívneho starnutia 2014 - 2020, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Manfred Huber, na základe svojich dlhoročných skúseností a poznatkov z iných štátov, zhodnotil súčasné návrhy a odporučil vecné aj formálne smerovanie pripravovaného programu. Zo stretnutia vzišiel záver, že je potrebná užšia medzirezortná spolupráca medzi MPSVR SR a MZ SR nielen pri príprave Národného programu aktívneho starnutia 2014 - 2020, ale aj pri následnom realizovaní opatrení, ktoré z neho budú vyplývať a sú prierezového charakteru.

Stretnutie zorganizovalo ministerstvo v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Medzi zúčastnenými boli aj Miloš Nemeček - predseda odbornej pracovnej skupiny výboru pre seniorov pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia a Kamil Vajnorský - poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zástupca Jednoty dôchodcov Slovenska.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk