Hlavné menu

22.04.2020

Ministerstvo vypláca peniaze žiadateľom o prvú pomoc

Európska komisia schválila 21. apríla 2020 navrhovanú schému štátnej pomoci a dala projektu „Prvá pomoc“ definitívnu zelenú. Odobrila nám aj výnimku pri podnikoch v ťažkostiach. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak už vyplácajú žiadateľom príspevky. Doteraz spracovali 18 846 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Ďalšie tisícky žiadostí administrujú a pripravujú na odoslanie žiadateľom.
 

Dohody so žiadateľmi začalo ministerstvo na základe pokynu ministra zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv. Prvým zamestnávateľom, ktorých 720 dohôd je už zverejnených, tak odchádzajú peniaze na účty od stredy rána 22. apríla 2020. „Ide o najväčšiu finančnú pomoc v histórii Slovenska. Pomoc sme mali schválenú už zhruba týždeň, ale museli sme počkať na to, kým bude zverejnená v európskom vestníku, lebo iba na základe neho sme mohli začať posielať peniaze," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 41 725 žiadostí. Po spracovaní už pripravili na podpis žiadateľom 5 676 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 13 153 dohôd pôjde SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu.

Keďže dohody o poskytnutí finančného príspevku musia byť podpísané oboma stranami, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich žiadateľom doručujú poštou, do elektronickej schránky alebo pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Aby mohli o pomoc žiadať aj podniky, ktoré boli k 31. 12. 2019 v ťažkostiach, požiadali sme Európsku komisiu o možnosť túto podmienku z projektu vypustiť. Schválená schéma štátnej pomoci teda túto podmienku neobsahuje a o príspevky na mzdy zamestnancov tak môžu žiadať aj zamestnávatelia, ktorí boli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach. „Môžeme vyplácať pomoc aj pre tzv. podniky v ťažkostiach na zamestnancov. Či sú to samostatne zárobkovo činné osoby a majú zamestnancov, alebo sú to právnické osoby a majú zamestnancov a sú v ťažkostiach, tak budú môcť žiadať o túto pomoc," priblížil minister Krajniak.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk