Hlavné menu

18.12.2014

Ministerstvo navrhuje minimálny dôchodok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom na zavedenie minimálneho dôchodku. Po postupných legislatívnych úpravách všetkých pilierov dôchodkového systému a systému vyplácania dôchodkov tak završuje zmeny v dôchodkovom systéme.
 

Minimálny dôchodok by mal zabezpečiť ľuďom, ktorí celý život pracovali, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v hmotnej núdzi a zároveň by mal prispieť k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami. „Takíto dôchodcovia už nebudú musieť osobne žiadať o pomoc v hmotnej núdzi na úrade práce, ale budú poberať iba dôchodok z jednej inštitúcie, a to Sociálnej poisťovne. O minimálny dôchodok nebudú musieť žiadať, rozhodne o ňom automaticky Sociálna poisťovňa pri priznávaní dôchodku,“ približuje štátny tajomník ministerstva Jozef Burian.

Poistenec, ktorý získa minimálne tridsať rokov dôchodkového poistenia, splní podmienky nároku na dôchodok a po dovŕšení dôchodkového veku bude jeho základný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, bude automaticky dostávať ten minimálny. Dôležité však je, že sa mu budú započítavať iba tie roky dôchodkového poistenia, počas ktorých bol jeho príjem minimálne na úrovni životného minima v danom roku. Výška minimálneho dôchodku sa bude meniť v závislosti od dĺžky takéhoto obdobia dôchodkového poistenia. V prípade 30 rokov sa pre rok 2015 navrhuje suma 269,50 eura, pri 35 rokoch 289,30 eura, pri 40 rokoch 311,10 eura a pri 45 rokoch dokonca 340,80 eura. Keďže výška minimálneho dôchodku bude naviazaná na životné minimum, bude sa spravidla valorizovať, nie však k prvému júlu ako životné minimum, ale k prvému januáru.

Pre posudzovanie nároku na minimálny dôchodok sa bude brať do úvahy iba dôchodkový príjem jednotlivca, čiže aj dôchodok zo zahraničia, z II. piliera a z osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Pre porovnanie, pri posudzovaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi sa sleduje príjem a majetok celej domácnosti.

Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza inštitút minimálneho dôchodku s predpokladanou účinnosťou od 1. júla 2015, posúva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do medzirezortného pripomienkového konania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk