Hlavné menu

14.11.2019

MPSVR SR zriadilo centrum sociálneho zabezpečenia

V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou rozhodol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter o zriadení centra sústredeného sociálneho zabezpečenia v období krízovej situácie. Urobil tak na základe § 15 zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
 

Keďže 9 obetí dopravnej nehody pochádza z obce Kolíňany, ministerstvo zriadilo centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia na obecnom úrade priamo v tejto obci. Pomoc v ňom v najbližších dňoch nájdu aj príbuzní obetí z Jelenca.

V centre sústredeného sociálneho zabezpečenia budú na jednom mieste poskytovať pomoc viaceré inštitúcie. Ich úlohou je:

  • poskytovanie psychologickej pomoci deťom prostredníctvom zamestnancov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • poskytovanie opatrovateľskej pomoci obyvateľom postihnutým mimoriadnou situáciou,
  • poskytovanie finančných prostriedkov z humanitárneho fondu, napr. na organizáciu pohrebu,
  • riešenie všetkých problémov na jednom mieste vo väzbe na Sociálnu poisťovňu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • riešenie osobnej asistencie.

Vedením centra poveril minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter riaditeľa odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Jána Hudáka.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadruje rodinám obetí úprimnú sústrasť a je pripravené im v týchto ťažkých chvíľach pomôcť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk