Hlavné menu

24.10.2017

Ministri krajín EÚ schválili smernicu o vysielaní pracovníkov

Po viac ako jeden a pol ročnej náročnej politickej debate sa ministri krajín Európskej únie pre zamestnanosť dohodli na novej podobe smernice o vysielaní pracovníkov. Schválili ju na rokovaní Rady EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov 23. októbra v Luxemburgu.
 

Rokovanie ministrov práce a členov delegácií o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb trvalo viac ako 12 hodín. Výsledkom je kompromis, za ktorý hlasovalo aj Slovensko. „Schválená smernica je dobrým kompromisom pre Slovenskú republiku, dáva záruky pre to, aby vyslaní zamestnanci mohli byť dôstojne odmeňovaní a aby sa nestalo to, čo po prijatí poslednej novely smernice. Zistili sme totiž, že od jej účinnosti, od júna 2016, sa mzdy vysielaných zamestnancov znížili,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že aj to je dôvod, prečo bolo potrebné podporiť, aby mali vysielaní zamestnanci na rovnakom pracovnom mieste rovnakú mzdu ako domáci pracovníci v danej krajine.

Za pozitívne považuje minister aj ustanovenia týkajúce sa dĺžky vyslania. Slovenská republika trvala na 24 mesiacoch, Francúzsko a Nemecko navrhovali skrátenie na 12 mesiacov. Aj vďaka tvrdému odporu Slovenska a ďalších krajín V4 sa nakoniec prijalo kompromisné riešenie 18 mesiacov. „Podľa našich analýz vysielajú zamestnávatelia pracovníkov v priemere na 53 dní, čiže tých 18 mesiacov je podľa nás dostatočných na to, aby sa naplnil účel vyslania,“ hovorí Ján Richter.

Dôležitou otázkou rokovaní bolo určenie prechodného obdobia, aby mali firmy čas pripraviť sa na nové úlohy vyplývajúce zo smernice. „Dokázali sme vyrokovať to, na čom nám záležalo, teda 3 + 1 rok. To je podľa nás dostatučúce na to, aby sa firmy na nové pravidlá vedeli pripraviť," informuje minister.

Ministri sa na Rade zároveň dohodli, že nové podmienky smernice o vysielaní pracovníkov sa nebudú uplatňovať na sektor dopravy, a to až do doby, kým sa nedohodnú v príslušnej sektorovej legislatíve. Rokovať o nich budú ministri dopravy, čo dáva členským štátom možnosť naďalej vyjednávať o podmienkach vysielania pracovníkov v medzinárodnej doprave vrátane tzv. kabotáže. „Súčasťou tejto smernice nebude tranzit, ktorý je špecifický a bude samostatne prerokovávaný na Rade ministrov dopravy," doplnil Ján Richter.

Kompromis v Rade ešte neznamená koniec rokovaní, smernica teraz smeruje do Európskeho parlamentu, ktorý rozhodne o jej výslednej podobe.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk