Hlavné menu

15.11.2018

Ministri odmietajú indexáciu prídavkov

Ministri a štátni tajomníci rezortov práce a sociálnych vecí krajín V4 rokovali 15. novembra 2018 v Bratislave o vysoko aktuálnej téme indexácie rodinných prídavkov v Európskej únii. Stretnutie mimoriadne zvolal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ako reakciu na prijatú rakúsku legislatívnu úpravu. Tá od 1. januára 2019 zavádza indexáciu prídavkov na deti občanov krajín EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku, ale ich deti žijú mimo tejto krajiny. Podľa krajín V4, ako aj Slovinska, Litvy a Bulharska, je zákon v rozpore s právom EÚ a s princípom rovnakého zaobchádzania.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky Petr Hůrka a štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Poľska Stanislaw Szwed podpísali na stretnutí list ministrov V4 adresovaný európskej komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Pripojili sa k nim aj ministri Slovinska, Litvy a Bulharska. Komisárku žiadajú o preskúmanie rakúskeho zákona, ktorý zavádza indexáciu prídavkov na deti. „Pokiaľ mobilní pracovníci náležite platia všetky príspevky a dane, majú pre seba a svoje rodiny nárok na rovnaké dávky bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Akékoľvek iné zaobchádzanie s pracovníkmi a ich rodinami je nielen v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, ale taktiež vytvára „občanov dvoch kategórii“ vychádzajúc z miesta ich pobytu,“ priblížil spoločné stanovisko slovenský minister Ján Richter.

Napriek tomu, že spomínaných sedem krajín plne rešpektuje právo každého členského štátu prijímať národnú legislatívu v sociálnej oblasti, ministri sú presvedčení, že povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii musia byť dodržiavané. V spoločnom liste preto vyzývajú Európsku komisiu, aby čo najskôr dôkladne preskúmala kompatibilitu nového rakúskeho zákona zavádzajúceho indexáciu rodinných prídavkov na deti žijúce mimo územia Rakúska s európskym právom. Podľa nich je tento zákon v jasnom rozpore s európskym právom a môže vytvoriť nebezpečný precedens pre iné členské štáty. „Indexácia rodinných dávok bude mať v drvivej väčšine prípadov negatívny dopad na situáciu mobilných pracovníkov a ich rodiny a zároveň odradí pracovníkov od voľného pohybu. V praxi iba prehĺbi existujúce rozdiely v Únii, čo je v rozpore s jedným z našich spoločných cieľov,“ doplnil Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk