Hlavné menu

09.06.2014

Ministri rokovali o ochrane detí pred násilím

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval so svojimi kolegami a vedúcimi zástupcami dotknutých inštitúcií o plnení Národnej stratégie ochrany detí pred násilím.
 

Stretnutie na vyššej úrovni nadviazalo na druhé pracovné zasadnutie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Stredisko, ktoré pôsobí pri MPSVR SR od marca 2014, zabezpečuje napĺňanie Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorú prijala vláda SR v januári tohto roku.

Účastníci stretnutia zhodnotili doterajšiu činnosť Národného koordinačného strediska a hovorili aj o ďalších krokoch pri napĺňaní národnej stratégie. „Zhodli sme sa na tom, že je potrebné vytvoriť jednotný koordinačný systém ochrany detí pred násilím. Chceme pripraviť jednotnú nadrezortnú úpravu resp. metodiku toho, ako postupovať pri napĺňaní cieľov stratégie,“ priblížil minister Richter. Zároveň informoval, že sa vo všetkých okresoch vytvoria koordinačné strediská, ktoré by napĺňali ciele stratégie na regionálnej úrovni. Jej členmi by mali byť zástupcovia úradov práce, okresných riaditeľstiev PZ, pedagógov, zdravotníkov a zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. "Sme toho názoru, že práve na úrovni okresov, teda čo najbližšie k občanovi, je možné zachytiť prípady násilia na deťoch, a to práve súčinnosťou a spoluprácou kľúčových aktérov, ktorí pracujú v oblasti tejto problematiky," spresnil riaditeľ NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch Karel Molin. Dodal, že spoločným postupom sa môžu odhaliť aj prípady, ktoré nie sú pre jednotlivé zložky také intenzívne, aby sa nimi zaoberali. Regionálne strediská by mali vzniknúť ešte v tomto roku.

Účastníci rokovania sa tiež dohodli na užšej spolupráci pri príprave noviel zákonov, ktoré sa týkajú problematiky násilia na deťoch, či sociálnoprávnej ochrany detí. „Som pevne presvedčený, že výsledky aj dnešného rokovania sa pozitívne prejavia v problematike ochrany detí a najmä zamedzenia páchania násilia na deťoch,“ uviedol Ján Richter.

Na rokovaní sa zúčastnili minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, minister vnútra Robert Kaliňák, minister spravodlivosti Tomáš Borec, štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba, štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík a námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk