Hlavné menu

28.08.2013

Ministrov prísľub na poslednej rozlúčke s K. Vajnorským

Poslednej rozlúčky s Čestným predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska, členom zboru poradcov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ambasádorom Európskeho roka medzigeneračnej solidarity RNDr. Kamilom Vajnorským sa zúčastnil osobne aj minister práce Ján Richter.
 

Vyjadril hlbokú a úprimnú ľútosť nad odchodom významného predstaviteľa seniorského a odborového hnutia, človeka s vysokými morálnymi kvalitami a veľkého obhajcu záujmov a práv seniorov. Pripomenul, že v zosnulom sme stratili dobrého, srdečného, zodpovedného a obetavého spolupracovníka, kolegu a priateľa. Vďaka svojej inteligencii, múdrosti a taktu, charizme a prirodzenej autorite bol pre mnohých ľudí veľmi obľúbeným nielen pracovným, ale i spoločenským a najmä ľudským partnerom. Tieto i ďalšie zásluhy boli dôvodom, prečo sa rozhodol minister práce RNDr. Kamila Vajnorského oceniť začiatkom tohto roka rezortným vyznamenaním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Zlatou medailou.

Minister poďakoval vo svojom mene i v mene kolegov, spolupracovníkov a priateľov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nielen za vzájomnú spoluprácu a dosiahnuté výsledky. Vyjadril uznanie jeho kolegialite a pravému človečenstvu. Okrem toho minister dal verejný prísľub, že spoločne pripravovaný návrh projektu medzigeneračnej solidarity predloží do mesiaca na rokovanie vlády, tak ako bolo pôvodne plánované ešte za aktívnej spolupráce a účasti Kamila Vajnorského.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk