Hlavné menu

22.07.2015

Motivačné opatrenia pomáhajú

Aj vďaka zavedeniu takzvaného súbehu pomoci v hmotnej núdzi a mzdy a posilneniu osobitného príspevku si našlo prácu viac ako 10-tisíc dlhodobo nezamestnaných. Klesá aj počet ľudí odkázaných na pomoc štátu.
 

Od začiatku tohto roka platí súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy. Opatrenie má motivovať dlhšie neaktívnych ľudí hľadať si prácu aj za nižšiu mzdu a zvýšiť si príjem vlastným pričinením. „Dovolím si povedať, že je to najúčinnejší nástroj, ktorý sme prijali. Za prvý polrok ho využilo už 10 113 občanov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, dokonca takmer tritisíc z nich nepracovalo viac ako dva roky,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že najviac poberateľov tohto príspevku je v okresoch východného Slovenska, ktoré bojujú s najvyššou nezamestnanosťou.

Poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú viac ako jeden rok bez práce a nájdu si zamestnanie s príjmom do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy, môžu požiadať o osobitný príspevok. Prvý polrok im bude úrad práce vyplácať 126,14 eura mesačne, ďalších šesť mesiacov budú dostávať 63,07 eura. Ak je ich rodina aj napriek tomu v hmotnej núdzi, pomoc sa im poskytuje naďalej, čo predtým nebolo možné.

Opatrenie sa pozitívne prejavuje aj na počtoch ľudí odkázaných na pomoc štátu. „V júni nám medzimesačne poklesol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi o 5 325 občanov, v porovnaní s januárom tohto roku je ich menej o 15 tisíc,“ vyčísluje minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk