Hlavné menu

25.10.2017

MPSVR SR podporuje opatrovateľské služby

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš reagovali na požiadavky zástupkýň novovznikajúceho združenia opatrovateliek. Tie žiadajú vyšší plat, aby nemuseli cestovať za prácou do zahraničia.
 

MPSVR SR si napriek faktu, že poskytovanie opatrovateľskej služby patrí do výlučnej kompetencie obcí a miest uvedomuje, že nie je dôvod na spokojnosť so súčasnou situáciou v tejto oblasti. Prvýkrát v histórii to bolo práve súčasné vedenie, ktoré rozhodlo, že nad rámec zákonných povinností, resp. kompetencií ministerstva vytvorí finančný program, cez ktorý bude spolufinancovať poskytovanie opatrovateľských služieb. Preto rezort pripravil a zrealizoval dva národné projekty podporené z európskych štrukturálnych fondov. Prostredníctvom prvého v rokoch 2014-2015 financoval mzdu pre 3,6 tisíca opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí sa starali o približne 4 tisíc odkázaných ľudí. Národný projekt bol preukázateľne veľkým prínosom v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni. V súčasnosti sa realizuje nový projekt na podporu opatrovateľskej starostlivosti. „ Na tento projekt sme vyčlenili bezmála 50 miliónov eur, a takto rezort práce financuje mzdu pre vyše 3,7 tisíc opatrovateľov po celom Slovensku, ktorí sa starajú zhruba o 5,5 tisíc odkázaných ľudí. Toto číslo predstavuje zhruba 40% všetkých opatrovateľov a opatrovateliek,“ informoval štátny tajomník Branislav Ondruš.

Cieľom MPSVR SR bolo a je zabezpečiť a podporiť lepší prístup odkázaných fyzických osôb k domácej opatrovateľskej službe, a tým predchádzať umiestňovaniu do pobytových zariadení. "Ideme podporiť aj príbuzných, ktorí sa starajú o matky či o otcov namiesto zamestnania, a prípadne o svoje ťažko postihnuté deti, a to tak, aby opatrovateľka dostávala čistý príjem vo výške minimálnej mzdy. Navyše, našou snahou bude dosiahnuť aj to, aby bol tento príjem aj pravidelne valorizovaný, " zdôraznil minister práce Ján Richter.

V NR SR je aktuálne novela zákona o sociálnych službách, ktorú ešte musí definitívne schváliť parlament. Má prispieť k zvýšeniu financovania zo strany štátu. "Všetky peniaze, ktoré budúci rok môžu dosiahnuť 130 miliónov eur, budú musieť zariadenia sociálnych služieb použiť výlučne na mzdy. Týmto vytvárame tlak na to, aby aj v sociálnych službách ľudia, ktorí pracujú, dostali vyššie mzdy ako v súčasnosti," podotkol Ondruš. Ako ďalej spomenul, MPSVR SR taktiež pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré majú pomôcť aj opatrovateľom. Odborníci pracujú na novele Zákonníka práce, v nej sa upriami pozornosť na zvyšovanie príplatku za nočnú prácu, zavedie sa príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, čo sa bude týkať aj opatrovateliek. Podľa neho však aj samosprávy by si mali stanoviť svoje priority, medzi ktoré majú patriť aj sociálne služby.
"Štát skutočne prispieva veľkoryso. Budúci rok to bude 130 miliónov eur, ktoré vydáme na sociálne služby napriek tomu, že samotný štát neprevádzkuje ani jedno zariadenie a nie je poskytovateľom terénnych sociálnych služieb," dodal Ondruš.

So svojimi požiadavkami sa opatrovateľky obrátili aj na prezidenta republiky, avšak zatiaľ nikoho z kompetentných na ministerstve práce neoslovili.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk