Hlavné menu

12.05.2015

Pietne spomienkové stretnutie

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa uskutočnilo pietne spomienkové stretnutie, ktoré tak, ako každý rok, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so sociálnymi partnermi.
 

Medzinárodná organizácia práce zameriava každý rok pozornosť na rôzne výzvy s cieľom znížiť počet úmrtí pri práci, chorôb z povolania a pracovných úrazov. Tohtoročným mottom Svetového dňa je vytvorenie globálnej kultúry preventívnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vnútroštátnymi orgánmi, odbormi a organizáciami zamestnávateľov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter na pietnom stretnutí privítal predsedu vlády Roberta Fica, ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, podpredsedu výboru NR SR pre sociálne veci Viliama Jasaňa, prezidenta KOZ Jozefa Kollára, prezidenta RÚZ Miroslava Kiraľvargu, predsedu Hlavného banského úradu Petra Kúkelčíka, generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Andreja Gmittera a ďalších hostí.

Prítomní symbolickou minútou ticha vzdali úctu obetiam pracovných úrazov v uplynulom roku na Slovensku, vyjadrili podporu tým, ktorí prišli o zdravie a úprimnú sústrasť všetkým, ktorí v práci stratili svojich blízkych.

Ján Richter poukázal na fakt, že prevencia je efektívnejšia a menej nákladná, než odstraňovanie následkov pracovných úrazov, či chorôb z povolania. „Napriek poklesu pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví oproti roku 2013 o 9 prípadov a smrteľných pracovných úrazov o 14 prípadov, sa nemôžeme uspokojiť s úrovňou zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je preto aj naďalej nevyhnutné presadzovať intenzívnu systémovú starostlivosť zamestnávateľov o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a výrazne podporovať a presadzovať preventívne aktivity inšpekčných orgánov, sociálnych partnerov a zamestnávateľov v tejto oblasti“, zdôraznil.

Na prejav ministra práce nadviazal premiér Robert Fico: "Táto výzva, ako aj zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na Slovensku napĺňa prostredníctvom plnenia zámerov, cieľov a nástrojov Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR do roku 2020 a programom jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020". Ako ďalej uviedol, realizáciou jednotlivých úloh a opatrení sa pokračuje v znižovaní pracovnej úrazovosti, a to najmä smrteľných pracovných úrazov a úrazov s celoživotnými následkami a eliminovaním príčin chorôb z povolania. Podporujú sa tak zamestnávatelia a zamestnanci pri preventívnej činnosti prijímaním účinných opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Medzinárodná organizácia práce spolu so sociálnymi partnermi na celom svete si pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003.

Niekoľko štatistických údajov za rok 2014 a mená ľudí, ktorí v roku 2014 zomreli na následky pracovného úrazu

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk