Hlavné menu

04.07.2017

Mzdy medziročne vzrástli o viac ako štyri percentá

Mzdy zamestnancov naďalej rastú. V prvom štvrťroku tohto roka bola priemerná hrubá mesačná mzda 1 046 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,38 %. V podnikateľskej sfére zarobili ľudia v priemere 1 090 eur, v nepodnikateľskej 908 eur. Vyplýva to zo štatistického zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR .
 

Najvyššie mzdy už tradične poberali zamestnanci v Bratislavskom kraji, kde sa priemer vyšplhal na 1 390 eur. Nasleduje Košický a Trnavský kraj. Naopak, najmenej za prácu dostali zamestnanci v Prešovskom kraji. Najviac vzrástli medziročne priemerné mzdy v Trenčianskom kraji, a to o 6,1 %. O 5,7 % stúpli v Košickom, o 4,9 % v Trnavskom a v Nitrianskom. V Bratislavskom kraji sa zvýšili o 4 %. Najmenej narástli mzdy v Žilinskom kraji, o 3,4 %.

Pri nezapočítaní miezd v Bratislavskom kraji by priemerná hrubá mesačná mzda za ostatné kraje SR bola na úrovni 936 eur, t.j. poklesla by o 110 eur, čo je viac ako 10,5 %.

„Vývoj na trhu práce v posledných rokoch hrá v prospech zamestnancov. Ekonomike sa darí a aj nedostatok kvalifikovaných zamestnancov tlačí zamestnávateľov zvyšovať mzdy. Ten priestor na rast tu stále je, ľudia potrebujú mzdy, z ktorých dokážu uživiť seba aj svoje rodiny. Najmä pri takej produktivite práce, akú na Slovensku máme,“ reaguje na zistenia štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Úplné znenie tlačovej správy (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk