Hlavné menu

02.11.2012

Na medzinárodnej konferencii sa bude diskutovať o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite

Dňa 8. 11. 2012 sa v bratislavskej INCHEBE uskutoční medzinárodná konferencia pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
 

Na konferencii budú odborníci z rôznych krajín diskutovať o skúsenostiach v oblasti vytvárania príležitostí pre starších ľudí a poskytnú odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať u nás, aby sme seniorom venovali viac pozornosti a vytvárali pre nich dostatok príležitostí pre aktívny život.

Sprievodnou aktivitou medzinárodnej konferencie je projekt Slovenského inštitútu mládeže pod názvom „ Živá knižnica “. Ten predstavuje jedinečný model posilňovania medzigeneračnej solidarity vo forme komunikácie staršej a mladšej generácie. Živými knihami sú osoby a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi.

Medzi ďalšie sprievodné aktivity patrí výstava Staroba sa nás dotýka, výstava fotiek z projektu Generations@school a výtvarná súťaž spojená s odovzdaním ceny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zameranej na Európsky rok 2012 a na medzigeneračnú solidaritu a zvyšovanie tolerancie medzi generáciami. Cena ministra ako aj prostriedky získané z dražby výtvarných diel detí z detských domovov bude odovzdaná v decembri 2012.

Medzinárodnú konferenciu organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Zastúpením Európskej komisie, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania, Národným ústavom celoživotného vzdelávania, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk