Hlavné menu

27.11.2012

Na ministerstve sa podpisovali memorandá

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podpísal so zástupcami študentov memorandum upravujúce platenie odvodov z dohôd o brigádnickej práci študentov.
 

Dohodnuté zmeny by sa mali do legislatívy premietnuť do konca tohto roka. „Dnes, najneskôr zajtra, vzhľadom na to, že je tento návrh zaradený na aktuálnej schôdzi Národnej rady, by mal byť legislatívny proces v parlamente zavŕšený. Potom je už na pánovi prezidentovi, aby ho podpísal . Zmeny by mali platiť od 1.1.2013,“ spresnil minister. Predsedníčka študentskej rady vysokých škôl Katarína Stoláriková je rada, že rokovania s ministerstvom boli bezproblémové. „Chcela by som zároveň vyjadriť vďaku a úctu ministerstvu, ktoré sa k nám doteraz správalo veľmi profesionálne a korektne a podnikalo kroky pre presadenie zvýhodnenia študentov pri dohodách aj napriek tomu, že memorandum ešte nebolo podpísané.“

Memorandum zabezpečuje žiakom strednej školy a študentom vysokej školy pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci študenta, že ak ich mesačný príjem nepresiahne stanovenú hranicu zárobku, nebudú povinne dôchodkovo poistení. Pri žiakoch do 18 rokov je táto hranica 66 eur, pri študentoch vo veku od 18 do 26 rokov je to 155 eur. Študent môže brigádovať v jednom kalendárnom mesiaci len na jednu dohodu, ak ich uzatvorí viac, z každej ďalšej bude povinne dôchodkovo poistený. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa zároveň zaviazalo, že bude tieto sumy každoročne valorizovať v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,“ dodal štátny tajomník ministerstva Jozef Burian.

Ministerstvo zároveň podpísalo so zástupcami študentov aj Memorandum o spolupráci. „Budú tvoriť istú súčasť sociálnych partnerov, s ktorými rezort práce spolupracuje pri tvorbe legislatívy,“ dodal minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk