Hlavné menu

02.05.2013

Na ministerstve zasadala medzirezortná expertná komisia „MEKOMIC“

Na ministerstve zasadala medzirezortná expertná komisia „MEKOMIC“
Dňa 30. apríla 2013 zrealizovalo oddelenie migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR 8. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov - „MEKOMIC“.
 

Takmer tridsať odborníkov zo štátnej a verejnej sféry rokovalo o príprave novej integračnej politiky Slovenskej republiky a aktuálnom vývoji v oblasti legislatívy týkajúcej sa legálnej migrácie. Účastníci boli informovaní o inštitúte ad-hoc otázok, ktorý realizuje Európska migračná sieť Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Ad-hoc otázky umožňujú každej krajine EÚ vzniesť otázku ohľadom migrácie a integrácie iným štátom EÚ. Ide tak o jedinečnú výmenu informácií medzi krajinami EÚ využívanej predovšetkým v legislatívnej oblasti.

„MEKOMIC“ je poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre realizáciu úloh v oblasti migračnej a integračnej politiky Slovenskej republiky. Ďalšie stretnutie komisie je naplánované na jeseň roka 2013.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk