Hlavné menu

03.05.2013

Na MPSVR SR sme si pripomenuli Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa dnes za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica uskutočnilo pietne spomienkové zhromaždenie.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter privítal na pôde MPSVR SR aj podpredsedníčku NR SR Janu Laššákovú, ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, prezidenta KOZ Jozefa Kollára, viceprezidenta AZZZ Romana Karlubíka, výkonného sekretára RUZ Petra Molnára, predsedu ZMOS-u Jozefa Dvonča, generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Andreja Gmittera a ďalších pozvaných.

Hostia vo svojich vystúpeniach upriamili pozornosť na dôležitosť prevencie v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spomínali jednak na ľudí, ktorí sa zo zamestnania už nevrátili k svojim rodinám, ale aj na obete nebezpečných pracovných podmienok. Dnešné zhromaždenie bolo práve tou chvíľou, keď prítomní symbolickou minútou ticha vyjadrili podporu tým, ktorí prišli o zdravie, a úprimnú ľútosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň vyjadrili nádej a presvedčenie, že aj vďaka účinnej prevencii sa počet úmrtí a pracovných úrazov bude znižovať.

Medzinárodná organizácia práce spolu so sociálnymi partnermi na celom svete si pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk