Hlavné menu

20.07.2018

Na úradoch práce sa nahlásili tisícky absolventov

Aj tento rok ovplyvnil júnové štatistiky nezamestnanosti príchod čerstvých absolventov vysokých škôl do evidencie úradov práce. Evidovaná miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,43 %. Celková miera sa však nezmenila. V júni 2018 zostala na úrovni 6,58 %. Darilo sa pomáhať najmä dlhodobo nezamestnaným, pribudli aj ďalšie stovky voľných pracovných miest.
 

Úrady práce evidovali v júni tohto roka 149 727 ľudí, ktorí boli pripravení ihneď nastúpiť do zamestnania. Celkovo ich bolo na úradoch nahlásených 181 447. Pribudlo 7 506 novopečených vysokoškolákov, čo je o 863 menej ako pred rokom. Najviac čerstvých absolventov sa nahlásilo na úradoch v Prešove, v Košiciach a v Bratislave. „Pri vývoji nezamestnanosti sú určité cykly, ktoré sa pravidelne každý rok opakujú. Nikoho neprekvapí mesiac jún a prihlasovanie absolventov vysokých škôl na úrady práce. Preto aj z historického hľadiska majú práve mesiace jún určité výkyvy, ktoré sú prirodzené. Ak sa prihlási približne 7 tisíc či 8 tisíc absolventov vysokých škôl na úrady práce, ukáže sa to na číslach. Našou úlohou je samozrejme vedieť sa s tým vysporiadať," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Pozitívne je, že mnohí z nich už majú od septembra prisľúbené pracovné miesto. „S tými, ktorí si prácu nenájdu ani po prázdninovom období, začnú úrady intenzívnejšie pracovať a ponúkať im rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce, aby im pomohli čo najskôr nastúpiť do zamestnania,“ dopĺňa minister.

Tak to bolo aj v minulom roku, keď sa na úrady nahlásilo viac ako 8-tisíc absolventov vysokých škôl. Po roku z nich v evidencii zostalo 670, čo znamená, že 92 % si našlo prácu. „Sledujeme aj takzvanú „obrátkovosť“. Z tých 670 evidovaných absolventov sa viac ako polovica zamestnala, ale prácu si neudržala a vrátila sa do evidencie. Tým musíme dať druhú šancu a preto pracovníci úradov s nimi analyzujú dôvody ich neúspechu a pomáhajú im nájsť si iné uplatnenie,“ opisuje Ján Richter.

Pozitívne sa aj v júni darilo znižovať počty ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok. „Podarilo sa nám z úradov práce zamestnať 2 163 dlhodobo evidovaných nezamestnaných, z toho viac ako tisíc extrémne dlhodobo nezamestnaných, teda takých, čo sú viac ako štyri roky v evidencii. Je to najmä zásluha opatrení aktívnej politiky trhu práce a projektov, ktoré ponúkajú jednotlivé úrady, pretože s týmito ľuďmi treba pracovať a pripravovať ich," dodáva minister Ján Richter. Naďalej však v evidencii zostáva až 33 % uchádzačov iba so základným vzdelaním alebo bez neho a ich pracovné skúsenosti či zručnosti nezodpovedajú potrebám trhu práce. „Očakávame, že niektorí si nájdu uplatnenie vďaka podpore sociálnej ekonomiky, ktorú intenzívne rozbiehame. V sociálnych podnikoch dostanú šancu znovu získať pracovné návyky a následne sa ľahšie uplatniť na trhu práce,“ hovorí minister.

V aktuálnom období však môžu nájsť uplatnenie aj pri sezónnych prácach, kde Zákonník práce umožňuje voľnejší režim zamestnávania. „Sú vytvorené zákonné podmienky, aby sme zamestnávateľom zjednodušili prijímanie pracovníkov na sezónne práce. Odporúčame im hlásiť aj takéto voľné miesta na úradoch práce, kde im budeme hľadať vhodných ľudí z radov nezamestnaných. Ak sa to úradom práce nepodarí, môžu zamestnať v zjednodušenom režime aj cudzincov z tretích krajín,“ uzatvára Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk