Hlavné menu

30.09.2014

Najčastejšie chyby zamestnávateľov a ako ich nerobiť

Počet priestupkov zamestnávateľov voči Zákonníku práce každoročne stúpa. Podľa zistení inšpekcie práce v roku 2013 vzrástol ich počet medziročne takmer o štvrtinu.
 

V rámci výkonov inšpekcie práce bolo v roku 2013 zistených celkom 8 695 porušení ustanovení Zákonníka práce, čo je o 1 620 porušení viac ako v roku 2012. Vzrástol aj celkový počet kontrol. S cieľom pomôcť zamestnávateľom predchádzať opakovaným chybám z praxe pripravila personálna agentúra Adecco v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným inšpektorátom práce príručku „Najčastejšie priestupky zamestnávateľov“.

Témy príručky vybrala a vypracovala uznávaná odborníčka Mgr. Miroslava Skičková z Odboru riadenia inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce. Zámerom jednotlivých kapitol je priblížiť zamestnávateľom legislatívny rámec a vysvetliť správnu aplikáciu zákonov. Každá kapitola obsahuje dôležité upozornenia, praktické rady a odporúčania.

Zamestnávatelia pri svojej činnosti občas pochybia. Inšpekcia práce následne odhalí nedostatky, ktorých sa dopustili tým, že porušili zákon. Najviac nedostatkov je zisťovaných v oblasti vzniku pracovného pomeru, keď písomná pracovná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom neobsahuje všetky podstatné náležitosti, akými je napríklad stručná charakteristika druhu práce alebo dohodnuté mzdové podmienky. Často sú zisťované nedostatky v mzdovej oblasti súvisiace s nedodržiavaním minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Problematickým sa pre zamestnávateľov javí aj dodržiavanie ich povinností pri vedení evidencie pracovného času alebo pri dodržiavaní povinností voči zamestnancom, ktorých zamestnávajú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

S myšlienkou na vydanie príručky prišla personálna agentúra Adecco v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti. „Príručka má ambíciu stať sa užitočným pomocníkom personalistov pri každodennej agende. Prehľadná štruktúra poskytne rýchle odpovede pri nejasnostiach, na ktoré môže naraziť aj skúsený personalista,“ vysvetľuje Bruna Beata Jakub, riaditeľka spoločnosti.

„Zneužívanie agentúrneho zamestnávania, fingovanie obchodných vzťahov a podobné praktiky menia pracujúcich na novodobých otrokov. Existencia tejto príručky však ukazuje, že aj medzi podnikmi, aj medzi agentúrami dočasného zamestnávania sú takí, ktorým táto prax prekáža. Veľmi si vážim každý podnik a každého jednotlivca, ktorý nie „múdrymi“ rečami, ale konkrétnymi skutkami dokazuje svoj postoj k pracovným podmienkam,” pripomína Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk