Hlavné menu

20.06.2017

Najnižšia evidovaná nezamestnanosť v histórii

V máji 2017 dosiahla evidovaná nezamestnanosť najnižšiu mieru od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Poklesom na 7,35 % prekonala doteraz najlepšiu hodnotu z augusta 2008. Medzimesačne sa znížila o 0,39 percentuálneho bodu. Klesla aj celková miera, a to na 8,69 %.
 

Historicky najnižšiu nezamestnanosť potvrdzuje aj Štatistický úrad SR. Po sezónnom očistení dosiahla v prvom štvrťroku 2017 hodnotu 8,5 %, čo je najmenej v ére samostatného Slovenska. „Dosiahli sme to, čo sme sľúbili. Dosiahli sme veľmi výrazný pokles nezamestnanosti a rovnako sme zaznamenali výrazný nárast zamestnanosti. Dnes pracuje na Slovensku najviac ľudí v histórii. Tieto výsledky sú kombináciou veľmi dobrého hospodárskeho rastu, proaktívnych opatrení z dielne ministerstva práce a úsilia, ktoré vláda SR dáva do boja s nezamestnanosťou,“ hovorí predseda vlády Robert Fico. Dodáva, že viaceré ekonomické prognózy naznačujú ďalší pokles nezamestnanosti a už v tomto roku by mohla miera klesnúť pod 7 %.

Úrady práce evidovali v máji 2017 celkovo 236 934 uchádzačov o zamestnanie, z ktorých bolo pripravených nastúpiť ihneď do zamestnania 200 391. „Dostali sme sa na historické minimá, tým sa však pre nás práca nekončí. Naopak, vzhľadom na zmenené podmienky na trhu práce už dnes nie je problém ponúknuť ľuďom prácu ako kedysi, problémom je nájsť vhodnú kvalifikovanú pracovnú silu. Zintenzívňujeme preto pomoc znevýhodneným skupinám, čiže mladým do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaným a starším nad 50 rokov,“ opisuje minister práce Ján Richter. Prostriedky určené na podporu zamestnanosti smeruje preto rezort najmä na rekvalifikácie a vzdelávanie, ktoré pripravuje so zamestnávateľmi. To zabezpečí, že z kurzov vyjdú absolventi presne podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

Užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi pri riešení nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily avizuje aj vláda. „Prakticky v každej firme, kde prídem, mi hovoria, že potrebujú ľudí, pretože niet ľudí alebo nechcú pracovať či nemajú pracovné návyky. Týmto fenoménom sa preto budeme venovať na Rade solidarity a rozvoja SR, pretože zamestnávatelia prejavujú obrovský záujem o spoluprácu s vládou pri príprave proaktívnych opatrení na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily,“ informuje premiér Robert Fico. Minister práce Ján Richter plánuje na stretnutí predstaviť súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť riešiť súčasnú situáciu na trhu práce. „Podľa údajov z úradov práce nám narastá počet výberových konaní, avšak ich úspešnosť je veľmi nízka. Z tých desaťtisícok nezamestnaných, ktorí sa zúčastnia pohovoru, nastúpi do zamestnania približne 6 %. Nevyhnutná je preto užšia spolupráca so zamestnávateľmi, a to hlavne pri vzdelávacích projektoch,“ dodáva Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk