Hlavné menu

10.10.2014

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov ako vzor

Českí poslanci hľadajú inšpiráciu pre tvorbu zákona o koordinovanej rehabilitácii na Slovensku. Navštívili preto Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave.
 

Bratislavský Inštitút vyhľadávajú jeho potenciálni klienti cielene, pretože ako jediné na Slovensku poskytuje občanom komplexnú rehabilitáciu. Skutočnosť, že jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, považujú naši susedia za veľmi dôležitú. „Dlhoročná tradícia a predovšetkým preukázateľné výsledky tohto inštitútu nedovolia, aby bol len tak rozpustený a premenený na inú formu podobného zariadenia“, konštatuje poslankyňa Milada Emmerová.

Návštevu Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave hodnotia členovia delegácie z Výboru pre zdravotníctvo a sociálnu politiku pozitívne. „Získali sme cennú inšpiráciu najmä pre zavedenie koordinovanej rehabilitácie pre občanov vo fáze adolescencie, ale i v produktívnom veku, ktorí sú zdravotne postihnutí, a chcú byť platnými členmi našej spoločnosti,“ dodáva Emmerová.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je jediné a certifikované zariadenie na Slovensku, ktoré poskytuje komplexnú rehabilitáciu, t.j. liečebnú, pracovnú, sociálnu a pedagogicko-výchovnú. Významným subjektom inštitútu je Stredná odborná škola (SOŠ) pre žiakov s telesným postihnutím. Služby inštitútu môže využívať každý občan s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím, chorý, či zdravotne oslabený.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk