Hlavné menu

26.01.2016

Naša pomoc pre nezamestnaných

Ministerstvo práce nadväzuje na úspešné projekty na podporu vytvárania pracovných miest. Z nového operačného programu Ľudské zdroje už funguje v praxi šesť národných projektov. Pomôžu najmä mladým, dlhodobo nezamestnaným a starším, ktorí si nevedia dlhšie nájsť prácu.
 

Na podporu zamestnanosti pôjde z nového operačného programu Ľudské zdroje v nasledujúcich rokoch viac ako miliarda eur. Projekty bude rezort práce pripravovať aj v spolupráci so zamestnávateľmi. „Každý jeden projekt budeme konzultovať so sociálnymi partnermi. Je pre nás dôležité, aby nám zamestnávatelia povedali, že toto je vhodný nástroj, vďaka ktorému vedia vytvoriť nové pracovné miesta alebo získať kvalifikovaných zamestnancov,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Šesť takto navrhnutých projektov už funguje v praxi. „Zamerané sú na všetky tri rizikové skupiny – mladých do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaných a kategóriu 50+. K dispozícii máme 280 miliónov eur a očakávame, že sa vďaka nim zamestná približne 90-tisíc nezamestnaných,“ vyčísľuje minister Richter.

Mladým do 29 rokov sú určené tri projekty, ktoré sú zároveň súčasťou slovenskej Záruky pre mladých. Úrady práce poskytujú zamestnávateľom finančné príspevky na mentorované zapracovanie, na vykonávanie absolventskej praxe a následné vytvorenie pracovného miesta pre absolventa, ako aj na prijatie mladého, ktorý predtým nemal trvalé zamestnanie. Vzniknúť by malo viac ako 32-tisíc pracovných miest pre mladých. Úrady práce okrem toho poskytujú mladým príspevky na začatie samostatnej zárobkovej činnosti.

Hľadanie práce nezamestnaným starším ako 50 rokov uľahčuje projekt Chceme byť aktívni na trhu práce. Ak zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto pre staršieho uchádzača o zamestnanie, úrad práce mu preplatí poistné na jeho povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Pre ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, je určený projekt Cesta z kruhu nezamestnanosti. Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie na plný alebo polovičný pracovný úväzok na minimálne 15 mesiacov, poskytne úrad práce finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce. Na zamestnávanie tejto skupiny znevýhodnených sa kladie dôraz pri všetkých projektoch.

Rezort práce pokračuje aj v podpore vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania. Ide o miesta ako pomocný, administratívny či technický pracovník, remeselník, špecialista alebo aj zákonodarca a pod. Doteraz sa takto zamestnalo už viac ako 9-tisíc nezamestnaných.

Všetky informácie o projektoch sú dostupné na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk