Hlavné menu

17.10.2012

Návrh Zákonníka práce je prijateľným kompromisom

V rámci sprievodného programu 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm sa 16. októbra 2012 konala v Bratislave panelová diskusia na tému: Zákonník práce a zamestnanosť.
 

Na panelovej diskusii sa okrem štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša a generálnej riaditeľky sekcie práce MPSVR SR Danice Lehockej zúčastnili aj medzinárodná tajomníčka Energeticko-chemického odborového zväzu Erika Bršelová a prezident Zväzu automobilového priemyslu Jaromír Holeček.

Po odprezentovaní a vysvetlení navrhovaných zmien v Zákonníku práce Jaromír Holeček skonštatoval, že súčasnému zneniu návrhu novely tejto dôležitej právnej normy predchádzali dlhé hodiny rokovaní sociálnych partnerov, ktorí sa však dohodli na kompromise a s výsledným znením sú spokojné obe strany. Prezident zväzu automobilového priemyslu vyslovil želanie, aby takéto znenie Zákonníka práce ostalo účinné čo najdlhšie a nedochádzalo neustále k ďalším zmenám.

V rámci diskusie najviac rezonovali otázky týkajúce sa konta pracovného času, normovania práce, dohôd, ale aj zmien, ktoré najviac prispejú k ochrane zamestnancov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk