Hlavné menu

23.09.2016

Návšteva Európskej organizácie pre seniorov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal zástupcov Európskej organizácie pre seniorov (EURAG) na čele s jej prezidentom Dirkom Jarrém. V rámci zdvorilostnej návštevy rozobrali viaceré dôležité témy, ktoré sa týkajú života seniorov.
 

Išlo najmä o udržanie nezávislého života v staršom veku, zlepšenie životnej situácie tých skôr narodených, pomoc a podporu svojpomocných aktivít, kvalitu starostlivosti v zariadeniach pre seniorov, ale aj v domácom prostredí. Dotkli sa taktiež témy zastupovania záujmov starších v spoločnosti, či prevencie akéhokoľvek druhu diskriminácie na základe veku, čo pokladajú za čím ďalej, tým viac aktuálnejšie.

Zahraniční partneri ocenili snahu ministra Richtera komunikovať a skvalitňovať život seniorov aj prostredníctvom stavovských organizácií, akými sú najmä Jednota dôchodcov na Slovensku. „Spolupráca s nimi je na nadštandardnej úrovni. Sú pre nás dôležitým a nenahraditeľným partnerom pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych zmien pri viacerých zákonoch,“ uviedol minister. Prezident Európskej organizácie seniorov medzi iným pochválil aj to, že „seniori na Slovensku cestujú bezplatne, čo by malo byť vzorom pre ostatné krajiny“.

Návšteva sa uskutočnila z iniciatívy Jednoty dôchodcov na Slovensku, jeho predsedu Jána Lipianskeho. „ „Oceňujeme a vážime si snahu ministra byť nápomocní seniorom pri presadzovaní ich požiadaviek do praxe, resp. zákonov,“ povedal Lipiansky.

EURAG je od roku 2009 členom AGE Európe, Európskej sociálnej platformy od roku 1998 a má štatút Rady Európy, ako aj poradný status pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN od roku 1984.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk