Hlavné menu

19.11.2020

Nebuďme každý siedmy dospelý, pomôžme okamžite

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak si dnes v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky nahlas zabubnoval, lebo „ticho deti pred násilím neochráni“! Zapojil sa tak do 7. ročníka celoslovenského podujatia, ktoré upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej intervencie.
 

Požiadať o pomoc je ťažký krok, zvlášť ak pomoc hľadá zranená detská duša. „Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny vyplýva, že až 62,4 % z oslovených detí zažilo fyzické násilie a 3,3 % z nich sa stalo obeťou sexuálneho násilia,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. „Sú to hrozné čísla a čo mňa najviac prekvapilo je, že dieťaťu, ktoré sa stalo obeťou násilia, alebo vie, že sa násilie pácha v jeho okolí, pomôže až siedmy oslovený dospelý človek. A viete prečo je to tak? Lebo nám ani len nenapadne, že násilie môže byť tak blízko, že sa môže diať v škole či v rodine, ktorú poznáme.“

Práve preto má Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý každoročne pripadá na 19. november, upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej intervencie. „Ak za vami príde dieťa, vaše, susedovo, kamarátovo, že má nejaké tajomstvo, ktoré vám chce povedať, alebo vám povie, že jeho spolužiak či kamarátka má problém, venujte mu plnú pozornosť. Nebuďte až ten siedmy dospelý, ktorý zasiahne. Skráťme detské trápenie čo možno naviac,“ vyzval všetkých dospelých minister Krajniak.

V roli prijímateľa detského volania o pomoc sa môže ocitnúť ktokoľvek z nás a prejav detskej dôvery nás môže prekvapiť. Preto Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím, ktoré patrí pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), prináša postup, ako reagovať, keď sa dieťa zdôverí o násilí – detstvobeznasilia.gov.sk.

V súlade s programovým vyhlásením vlády, kde sme sa zaviazali zasadzovať sa za „systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia“, realizujeme a budeme realizovať rôzne činnosti a aktivity, ktoré bližšie predstavíme začiatkom budúceho týždňa na tlačovej konferencii.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk