Hlavné menu

13.07.2016

Neformálna rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku

V dňoch 14. – 15. 7. 2016 hostí bratislavská Reduta jedno z najdôležitejších podujatí organizovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas Predsedníctva SR v rade EÚ - neformálnu Radu ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku – EPSCO.
 

Ťažiskovými a vysoko aktuálnymi témami zasadnutia budú nové sociálne a technologické výzvy vo svete práce – demografické zmeny, migrácia, digitalizácia. Diskutované budú v kontexte zmien a vývoja v troch oblastiach – robotizácia ako výzva pre európsky trh práce, starnutie populácie a pracovná migrácia v rámci EÚ.

Dvojdňové rokovania ministrov, členov delegácií krajín EÚ a ďalších odborníkov povedie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za aktívnej účasti komisárky EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Európskej komisie Marianne Thyssen, riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied Martiny Lubyovej, regionálneho riaditeľa pre Európu a Strednú Áziu, Medzinárodnej organizácie práce, Heinza Kollera, stáleho štátneho tajomníka Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí Nemecka Thorbena Albrechta a prezidentky CEMEET (Európskej zamestnávateľskej organizácie zastupujúcej kovospracujúci, strojársky a na technológiách založený priemysel) Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Na rokovaniach ďalej vystúpia Jean-Christophe Dumont, vedúci oddelenia pre migráciu DEELSA, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Denis Meynent, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), a Juan Menéndez-Valdés, riaditeľ Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound.

Súčasťou programu bude aj tematický pracovný výjazd účastníkov Rady na pracovisko I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď, ktoré je modernou ukážkou vplyvu digitalizácie a automatizácie na charakter práce.

Tlačová konferencia po rokovaní sa uskutoční v piatok 15. júla 2016 o 12:40 v tlačovom centre v budove Reduty (námestie E. Suchoňa 1, Bratislava) za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a komisárky EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Európskej komisie Marianne Thyssen.

Problematika zabezpečenia dôstojnej práce pre všetkých, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí sú prioritami rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Dôležitou témou bude aj otázka aktívneho starnutia. V oblasti zamestnanosti bude prioritou hľadanie riešení dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých, a to najmä cez podporu súčasných iniciatív EK.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk