Hlavné menu

21.12.2020

Nekonečné dáta a hovory zadarmo ako vianočný darček pre klientov ZSS a CDR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s operátorom 4-ka pripravilo pre klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR) špeciálny vianočný darček. Štátne CDR majú zadarmo pevnú linku do konca koronakrízy, neštátne CDR a všetky ZSS dostali SIM kartu s nekonečným paušálom a dátami do konca januára 2021.
 

Touto vianočnou aktivitou reaguje rezort práce na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu, ktorá neumožňuje všetkým klientom v ZSS a CDR dostať sa na Vianoce k svojim najbližším. „Byť so svojimi najbližšími je tým najkrajším vianočným darčekom, preto ho chceme všetkým dopriať aspoň virtuálne v neobmedzenej miere. Ďakujem všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí sa počas sviatkov venujú našim najzraniteľnejším a pomáhajú chrániť ich životy,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Duševné zdravie seniorov je rovnako dôležité ako to fyzické zdravie. Z mojej profesionálnej skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými som často zažívala, že aj sprostredkovaný kontakt spôsobil u klientov veľký zázrak. Aj preto sme počas sviatkov umožnili tráviť chvíle niektorým klientom u svojich blízkych, a tým menej šťastným umožníme kontakt aspoň sprostredkovane,“ doplnila štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková.

Listy ministra práce Milana Krajniaka s prianím k Vianociam a s vianočnou správou o špeciálnom darčeku by v týchto dňoch malo dostať každé štátne i neštátne zariadenie na Slovensku poskytujúce sociálne služby pobytovou formou.

Pomoc pre ZSS počas prvej a druhej vlny pandémie koronavírusu

Od začiatku pandémie ministerstvo práce realizovalo viaceré aktivity na ochranu klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia v zariadeniach, preplácame vitamín D3 a opakovane zabezpečujeme testovanie na COVID – 19. Do ZSS sme rozdistribuovali prostredníctvom vyšších územných celkov doteraz 620 000 antigénových testov.

Doposiaľ rezort práce poskytol zamestnancom a klientom ZSS 6 663 399 ochranných rúšok, 529 279 chirurgických rukavíc, 186 377 respirátorov, 20 060 ochranných okuliarov, 43 885 ochranných oblekov a 3 995 litrov dezinfekcie. Celková cena materiálu vrátane rýchlotestov prekročila 11 miliónov eur.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Ministerstvo práce doteraz vyplatilo 199 žiadateľom pomoc vo výške 694 764 eur. Finančné prostriedky poskytnuté z tejto dotácie môžu použiť na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

Ocenili sme aj zamestnancov v prvej línii a za ich mimoriadne pracovné nasadenie sme im vyplatili mimoriadne odmeny. Jednorazová dotácia vo výške 22 085 355 € tak bola vyplatená už 29 976 zamestnancom zariadení sociálnych služieb a vyše 2 864 119 eur sme vyplatili na odmenách zamestnancom centier pre deti a rodinu.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk