Hlavné menu

19.05.2017

Nezamestnanosť sa blíži k historickým číslam

Celková aj evidovaná miera nezamestnanosti poklesla v apríli tohto roku na úroveň hodnoty z novembra 2008. Počty ľudí bez práce sa dlhodobo znižujú, pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Len úrady práce ich evidujú viac ako 50-tisíc, čo je najviac od roku 1997.
 

V apríli 2017 dosiahla evidovaná miera nezamestnanosti úroveň 7,74 %, oproti marcu tohto roka sa znížila o 0,30 percentuálneho bodu. Najnižšia evidovaná nezamestnanosť v histórii samostatného Slovenska bola v auguste 2008, a to 7,36 %. „Ak toto číslo podlezieme, dosiahneme historicky najnižšiu nezamestnanosť v našich moderných dejinách. Naším cieľom je dosiahnuť čo najrýchlejšie evidovanú mieru, ktorá sa v percentuálnom vyjadrení bude začínať číslom 6. Keďže sa blíži leto a sezónne práce a naďalej máme veľmi pozitívny trend prílevu investícií, myslím si, že dosiahneme v tomto roku historicky najnižšiu nezamestnanosť v našich moderných dejinách,“ približuje predseda vlády SR Robert Fico. Dodáva, že vysoký podiel na týchto výsledkoch majú okrem rastúcej ekonomiky aj presne cielené opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozitívne sa vyvíja aj celková nezamestnanosť, ktorá sa v apríli znížila až o 0,32 percentuálneho bodu na 9,13 %. Úrady práce evidovali celkovo 248 753 záujemcov o prácu, z ktorých bolo ihneď pripravených nastúpiť do zamestnania približne 211-tisíc. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny zdôrazňuje, že dôležitý je nielen úbytok nezamestnaných, ale aj počet novovytvorených pracovných miest. „Podľa údajov Sociálnej poisťovne pracovalo v novembri 2007 na klasický pracovný pomer 1 864 239 zamestnancov. V apríli tohto roku to bolo 1 894-tisíc. Sme teda o 30-tisíc nad historicky najpriaznivejšími číslami. To je náš cieľ, aby pribúdali zamestnanci na štandardný pracovný pomer. Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu, ak o ňu majú záujem,“ hovorí Ján Richter.

O dobrej kondícii na trhu práce svedčí aj vysoký počet voľných pracovných miest. Tých je iba na úradoch práce nahlásených 50 173. Ďalšie stovky ponúkajú personálne agentúry. Pri hľadaní zamestnancov ponúkajú pomoc aj úrady práce. „Za prvé štyri mesiace tohto roku uskutočnili 1 709 výberových konaní za účasti personalistov zamestnávateľov na viac ako 18-tisíc voľných pracovných miest. Z takmer 22-tisíc uchádzačov uspelo iba 1 248. Jedným z dôvodov bola aj neochota ľudí cestovať za prácou,“ približuje minister Ján Richter. Rezort práce preto pripravuje opatrenia, ktoré by mali nezamestnaných ešte viac motivovať vycestovať za prácou alebo sa za ňou presťahovať aj s celou rodinou. Okrem toho posilňuje podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, ktorých počty sa znižujú takmer nepretržite už viac ako dva roky. Úspešne sa darí úradom práce hľadať zamestnanie aj ľuďom, ktorí sú bez práce viac ako 48 mesiacov. Z evidencie nezamestnanosti ich odišlo od apríla 2016 takmer 13-tisíc.

Dôkazom stále zlepšujúcej sa situácie na trhu práce je aj historicky najvyššia miera zamestnanosti, ktorá v minulom roku dosiahla v kategórii 15 – 64 rokov 64,9 %. „Vo vekovej kategórii 20 až 64 rokov sme dokonca dosiahli zamestnanosť na úrovni 69,8 % a v porovnaní s krajinami EÚ sme dosiahli druhý najvyšší medziročný nárast, a to o 2,1 percentuálneho bodu. Ak budeme v takomto vývoji pokračovať ďalej, verím, že bez problémov splníme náš záväzok zo Stratégie Európa 2020, kde sme sa zaviazali že do roku 2020 dosiahneme zamestnanosť v tejto kategórii na úrovni 72 %,“ pripomína predseda vlády SR Robert Fico.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk