Hlavné menu

20.12.2016

Nezamestnanosť sa dostala pod hranicu 9 %

Evidovaná miera nezamestnanosti je už pod hranicou deviatich percent, v novembri tohto roku dosiahla 8,78 %. Naposledy bola na podobnej úrovni koncom roka 2008. Výraznejšie sa znížila aj celková nezamestnanosť. Oproti októbru klesla o 0,26 percentuálneho bodu na 10,24 %, medziročne sa znížila o viac ako 2 %.
 

V novembri evidovali úrady práce 238 380 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli pripravení ihneď nastúpiť do práce. Medziročne je to pokles o viac ako 52-tisíc osôb. Celkovo bolo na úradoch nahlásených 278 192 nezamestnaných, čo je o takmer 59-tisíc menej ako v novembri 2015. Minister práce ďakuje zamestnávateľom za to, že dávajú ľuďom prácu. „Aj v budúcom roku urobíme všetko preto, aby pozitívny trend vývoja zamestnanosti pokračoval, a to aj vďaka veľmi dobrému sociálnemu dialógu medzi vládou a sociálnymi partnermi,“ hovorí Ján Richter.

Podľa premiéra prispeli k takémuto pozitívnemu vývoju nezamestnanosti významnou mierou opatrenia, ktoré pripravil rezort práce v posledných rokoch. „Plán, ktorý sme si pôvodne dali na štyri roky, sa nám darí prakticky napĺňať už v priebehu roka 2016. Nezamestnanosť dosiahla v novembri 8,78 %. Ak sa nám podarí pokračovať v tomto tempe, neobávam sa toho, že prekročíme aj historicky najnižšiu hranicu nezamestnanosti, ktorú sme evidovali v rokoch 2007-2008, keď sa pohybovala medzi 7 % a 8 %. Tomu budú pomáhať ďalšie aktívne opatrenia na trhu práce," konštatuje Robert Fico. Dodáva, že za jedenásť mesiacov tohto roka sa na Slovensku vytvorilo 63,5 tisíc nových pracovných miest.

V novembri odišli z evidencie najmä mladí do 29 rokov, a dlhodobo nezamestnaní. „Máme veľmi pozitívny vývoj v kategórii extrémne dlhodobo nezamestnaných, čiže nad 48 mesiacov. Svedčí to o tom, že aj do tejto kategórie sa oplatí investovať a ak ich naučíme základné pracovné návyky, vedia sa uplatniť na trhu práce,“ zdôrazňuje minister práce Ján Richter. Zo všetkých dlhodobo nezamestnaných má viac ako polovica stredoškolské vzdelanie. Najmä s touto kategóriou chce ministerstvo intenzívnejšie pracovať. „Volanie zamestnávateľov po dovoze lacnej pracovnej sily z tretích krajín nie je plne opodstatnené. Dal som však prísľub a tam, kde sme už na hrane s voľnou pracovnou silou, ako napríklad na západnom Slovensku, kde máme aj okresy s mierou nezamestnanosti okolo 3,5 %, bavíme sa so zamestnávateľmi o prísune konkrétnej odborne pripravenej a vzdelanej pracovnej sile z krajín mimo Európskej únie,“ informuje minister.

S pribúdajúcim počtom pracujúcich sa vláda približuje k cieľu, ktorý si stanovila v roku 2014 v Národnej stratégii zamestnanosti. Do roku 2020 chce dosiahnuť zamestnanosť v kategórii 20 – 64 rokov na úrovni 72 %. „V treťom kvartáli tohto roku bola zamestnanosť v tejto kategórii podľa Štatistického úradu SR na úrovni 70,1 %. Ostáva nám zvýšiť zamestnanosť do roku 2020 ešte aspoň o 1,9 percentuálneho bodu,“ vyčísľuje Ján Richter. Dodáva, že spomedzi krajín Európskej únie sme v raste zamestnanosti na popredných priečkach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk