Hlavné menu

20.02.2015

Nezamestnanosť v januári mierne vzrástla

Miera evidovanej nezamestnanosti bola v januári tohto roku 12,39 % a oproti decembru 2014 vzrástla o 0,10 %. Zopakoval sa tak dlhoročný trend, keď nezamestnanosť v januári tradične stúpa. Medziročne však poklesla o 1,22%.
 

Súčasná miera nezamestnanosti kopíruje úroveň z leta 2010. „Všetky trendy nasvedčujú tomu, že vývoj zamestnanosti by mal byť v tomto roku opäť priaznivý,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Okrem ekonomického rastu tomu majú napomôcť aj nové projekty zacielené na najrizikovejšie skupiny uchádzačov o prácu. „V mesiaci január sa negatívne prejavili čísla nezamestnanosti v kategórii 50 rokov a viac. Aj preto plánujeme pripraviť jeden samostatný projekt, ktorý sa bude týkať pomoci práve pre túto kategóriu,“ zdôraznil Richter.

Problémom na slovenskom pracovnom trhu je aj naďalej nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Úrady práce najnovšie preplácajú záujemcom o prácu rekvalifikačné kurzy v rámci projektu REPAS. V prvej polovici tohto roku plánuje rezort práce spustiť národný projekt Späť do školy. „Bude zameraný na hlbšie a dlhodobejšie kurzy nastavené v spolupráci s jednotlivými zamestnávateľskými zväzmi tak, aby títo ľudia mohli po ich absolvovaní plynule nastúpiť k zamestnávateľom na základe ich požiadaviek,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Pozitívne sa naďalej vyvíjajú čísla nezamestnanosti mladých do 29 rokov, pokles nastal v januári vo všetkých kategóriách – absolventi, uchádzači o zamestnanie do 25 rokov a do 29 rokov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk