Hlavné menu

20.10.2014

Nezamestnanosť je najnižšia od decembra 2010

Miera evidovanej nezamestnanosti je najnižšia od decembra 2010. Za posledné sledované obdobie september 2014 dosiahla úroveň 12,44 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

„V septembri tohto roku sme zaznamenali medzimesačný pokles nezamestnanosti, čo nie je obvyklý jav. V septembri nezamestnanosť medzimesačne klesla naposledy v roku 2006. Tento mesiac sme zaznamenali aj najvyšší odtok evidovaných ľudí na trh práce. Hlavným dôvodom je účinnosť opatrení v podobe národných projektov. Medziročne počet mladých evidovaných na úradoch práce poklesol o 14 321,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie (335 720) je najnižší od decembra 2010 (vtedy 334 903). Za minulý mesiac sa podarilo umiestniť na trh práce 20 773 uchádzačov o zamestnanie. „Za pozitívnymi číslami jednoznačne stoja projekty na podporu regionálnej zamestnanosti, odvodová úľava a zlepšenie spolupráce so zamestnávateľmi pri evidencii pracovných miest na úradoch práce. Kým v minulom roku sa na úradoch práce evidovalo takmer 21 percent čerstvých absolventov, v tomto roku to bolo 16 percent,“ dodal minister Richter. Predpokladá, že nezamestnanosť bude v ďalších mesiacoch skôr stagnovať. „My však všetky opatrenia nasmeruje na to, aby sme udržiavali trend postupného poklesu, napríklad prostredníctvom projektu Záruk pre mladých a programu zameraného na rýchlu rekvalifikáciu ako odpoveď na potreby trhu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk