Hlavné menu

20.02.2017

Nezamestnanosť klesá aj v tomto roku

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 8,64 % a v porovnaní s decembrom 2016 poklesla o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa tak znížila o 1,75 p. b. Celková nezamestnanosť bola 10,05% a medzimesačne sa znížila o 0,11p.b., medziročne o 2,13 percentuálneho bodu.
 

Úrady práce evidovali na začiatku tohto roka 273 894 uchádzačov o zamestnanie, t.j. že minulý mesiac bolo v evidencii o 2237 osôb viac ako teraz. V medziročnom vyjadrení je to pokles o 56 889 uchádzačov o zamestnanie.

Nezamestnanosť poklesla v piatich krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom samosprávnom kraji. Nezamestnanosť sa znížila aj v 51 okresoch, naopak, v 28 okresoch bol zaznamenaný jej nárast.

Ku koncu prvého mesiaca tohto roka bolo na úradoch práce voľných 38 363 pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo ponuku práce vyššiu o 3079 miest.

Pod priaznivý vývoj nezamestnanosti podpisuje aj pozitívny vývoj ekonomiky. „Firmy majú záujem rozširovať okruh pracovníkov. Je reálny predpoklad, že takýto vývoj bude pokračovať počas celého kalendárneho roka," predpokladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ján Richter v súvislosti s medializovanými informáciami o nepriaznivých pracovných podmienkach Srbov v galantskom závode Samsung spomenul aj problematiku zamestnávania osôb z tzv. tretích krajín: „Nikdy nebude našou prioritou dovoz lacnej pracovnej sily. Ideme ďaleko viac kontrolovať, aby nedochádzalo k častému porušovaniu zákona," uistil minister práce. Pre ministerstvo práce dôležité, aby cudzinci na Slovensku pracovali legálne a najmä podľa Zákonníka práce. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 5249 občanov zo Srbska, ktorí majú infokarty a 575 má povolenie príslušného úradu práce. Väčšinou ide pritom o ľudí, ktorí sú zamestnaní prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. „Pre ministerstvo práce dôležité, aby cudzinci na Slovensku pracovali legálne a najmä podľa Zákonníka práce," zdôraznil Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk