Hlavné menu

20.12.2019

Nezamestnanosť klesala aj v novembri

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v novembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,92 %. O niečo viac, o 0,03 percentuálneho bodu, poklesla aj celková miera, a to na 6,01 %. Aj napriek miernemu ochladeniu ekonomiky počet ľudí bez práce stále ubúda.
 

V novembri bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 135 507 nezamestnaných. Celkovo ich bolo na úradoch práce evidovaných 165 562. Medziročne je to pokles o viac ako 6 300 ľudí bez práce. „Som veľmi rád, že aj v novembri si nachádzali zamestnanie najmä znevýhodnené skupiny uchádzačov o prácu, a teda mladí do 29 rokov či dlhodobo nezamestnaní. Budeme pokračovať v podpore projektov, cez ktoré si vedia nájsť prácu práve najviac znevýhodnení na trhu," konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Záver a začiatok roka podľa neho nebýva veľmi priaznivý z hľadiska prijímania nových zamestnancov. „Našou úlohou teraz je urobiť všetko preto, aby sme aspoň udržali súčasný stav. Mojou osobnou ambíciou je, aby sme tento rok končili evidovanou mierou nezamestnanosti pod 5 %, i keď ten december môže byť do istej miery tiež zložitý,“ dodáva.

Pozitívom na trhu práce stále zostáva veľké množstvo voľných pracovných miest. Aj napriek miernemu úbytku v novembri tohto roku ich úrady práce evidujú 97 783. Nahlásené hromadné prepúšťania by preto zamestnanosť veľmi ohroziť nemali. „V novembri dostalo ústredie nahlásené 3 hromadné prepúšťania, a to v Bratislave, v Starej Ľubovni a v Trnave. V rámci bratislavského, ktoré už bolo ukončené, bolo prepustených 25 zamestnancov, v ďalších dvoch je ohrozených 79 zamestnancov. Pozitívne je, že bolo zrušené hromadné prepúšťanie, ktoré bolo nahlásené v júni na úrade vo Zvolene v oblasti spracovania hydinového mäsa. Hrozilo, že o prácu tam príde 314 zamestnancov,“ vyčísľuje minister. Od januára bolo celkovo oznámených 46 hromadných prepúšťaní, ktorými malo byť ohrozených 5 367 zamestnancov. Päť bolo zrušených a do konca novembra zatiaľ odišlo od zamestnávateľov 2 918 zamestnancov. „V porovnaní s rokom 2018, keď prišlo o prácu v rámci hromadných prepúšťaní 1 083 zamestnancov, je to istý nárast, ale nie je to taký nárast, ktorý by vzhľadom na trh práce naznačoval nejaké veľké problémy," dodáva.

Z pohľadu počtu evidovaných nezamestnaných a počtu voľných pracovných miest pripadá na jedno voľné miesto v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom aj Žilinskom kraji jeden uchádzač o zamestnanie. V Banskobystrickom kraji na jedno voľné pracovné miesto pripadajú piati uchádzači, v Prešovskom a v Košickom kraji šiesti. „V Bratislavskom kraji je tá situácia opačná, tam nevieme plne uspokojiť požiadavky zamestnávateľov evidovanými nezamestnanými, keďže počet voľných pracovných miest tu dokonca dvojnásobne prevyšuje počet evidovaných uchádzačov. Celoslovensky pripadá na jedno voľné pracovné miesto približne jeden a pol uchádzača, čo sú relatívne veľmi priaznivé čísla, aj historicky najlepšie,“ uzatvára mesačné honotenie vývoja nezamestnanosti minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk