Hlavné menu

20.03.2018

Nezamestnanosť klesla aj vo februári

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesla vo februári medzimesačne o 0,16 percentuálneho bodu na úroveň 5,72 %. Medziročne sa znížila o 2,67 p. b. Do práce bolo pripravených ihneď nastúpiť 158 444 uchádzačov o zamestnanie. Na úradoch práce nahlásili zamestnávatelia 78 388 voľných pracovných miest, najviac ich je v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
 

Vo februári sa znížila aj celková miera nezamestnanosti, a to na 6,97 %. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky tak poklesla pod sedem percent. Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil o takmer 74-tisíc. K pozitívnemu vývoju na trhu práce pomáhajú aj viaceré opatrenia z dielne ministerstva práce. „Ide najmä o súbeh príjmu z práce a sociálnych dávok. Od januára 2015 sme podporili takmer 41 500 dlhodobo nezamestnaných, ktorí dostávajú ešte po nástupe do zamestnania istú časť sociálnych dávok, čím si zvýšia čistý príjem," hovorí štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Počet ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, sa vo februári znížil o ďalších 1 836 osôb, medziročne až o 48 346.

Popri dlhodobo nezamestnaných venuje ministerstvo zvýšenú pozornosť aj absolventom. Kým v júni minulého roka bolo v evidencii úradov práce 8 369 absolventov vysokých škôl, ku koncu februára ich bolo 1 498. „Z evidencie za posledných osem mesiacov odišlo takmer 7-tisíc nezamestnaných absolventov vysokých škôl, čo je pokles o 82 %," vyčísľuje štátny tajomník. Počet absolventov stredných škôl poklesol o 40 %, v evidencii ich ostalo na konci februára 4 161. Zamestnávatelia ich najčastejšie odmietajú pre nedostatok praxe. To sa snažia úrady práce kompenzovať umiestňovaním absolventov na tzv. absolventskú prax. Ak sa uchádzač na praxi osvedčí, zamestnávateľ ho spravidla následne zamestná. „Začíname taktiež oslovovať stredné odborné školy odkiaľ nám prichádzajú do evidencie absolventi, po ktorých je na trhu práce dopyt, ale nemajú dostatočnú kvalifikáciu, aby sa zapojili do duálneho vzdelávania. Ukazuje sa, že zo škôl, ktoré už sú doň zapojené, sa absolventi ľahšie uplatňujú na trhu práce,“ informuje Branislav Ondruš.

Okrem absolventskej praxe ponúkajú úrady práce mladým evidovaným možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít a národných projektov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti. Popri rekvalifikáciách môžu využiť aj odborné poradenstvo.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk