Hlavné menu

19.06.2018

Nezamestnanosť klesla na ďalšie minimum

Ani prílev absolventov vysokých škôl do evidencie nezamestnaných neovplyvnil ďalší pokles nezamestnanosti. Evidovaná miera sa v máji znížila o ďalších 0,05 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 5,37 %. Celková nezamestnanosť klesla na 6,58 %. Na trh práce odišli najmä dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú stále najpočetnejšou skupinou v evidencii.
 

V máji tohto roku evidovali úrady práce celkovo 181 494 ľudí bez práce. Z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do zamestnania 148 090. Nezamestnaných ubudlo medzi evidovanými nad 12 mesiacov a uchádzačmi nad 50 rokov. Do evidencie sa však zaevidovalo 2 471 čerstvých absolventov vysokých škôl. „Našou úlohou v ďalších mesiacoch bude pracovať s týmito absolventmi tak, aby sa vedeli čo najskôr uplatniť na trhu práce. Každého oslovíme a ponúkneme mu voľné pracovné miesta," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Úrady práce by s ponukami pre absolventov nemali mať problém. Zamestnávatelia im opäť nahlásili ďalšie stovky voľných pracovných miest. Ku koncu mája 2018 ich evidovali takmer 80 900, najviac v Bratislavskom kraji. Na všetky sa snažia úrady odporučiť evidovaných nezamestnaných. „Intenzívne realizujeme výberové konania pre zamestnávateľov na tieto nahlásené voľné miesta. Od začiatku roka sa ich uskutočnilo 1 205 a pozvaných bolo viac ako 32 000 uchádzačov. Z nich sa na výberovom konaní zúčastnilo 21-tisíc a prijatých bolo 1 316 uchádzačov, čo predstavuje úspešnosť čosi viac ako 6 %,“ vyčísľuje minister Richter.

Aj napriek snahe úradov práce a rôznym podporných opatreniam nie je možné na niektoré pozície nájsť vhodných zamestnancov. Od 1. mája sa preto zjednodušilo prijímanie pracovníkov z tretích krajín na nedostatkové profesie v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. „Ústredie práce už pripravilo návrh týchto profesií, ktorý konzultovalo aj so sociálnymi partnermi, najmä so zamestnávateľmi. Výsledkom je zoznam nedostatkových profesií pre všetky kraje okrem Prešovského, kde ku koncu minulého roka nebol okres s evidovanou mierou nezamestnanosti pod 5 %,“ približuje Ján Richter. Dodáva, že rýchlejšie prijímanie cudzincov bude možné v 30 okresoch. Zoznam zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej web stránke v najbližších dňoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk