Hlavné menu

20.11.2019

Nezamestnanosť klesla opäť pod 5 %

Po septembrovom príleve absolventov do evidencie ľudí bez práce sa miera evidovanej nezamestnanosti v októbri tohto roku dostala opäť pod 5 % a dosiahla 4,94 %. Prácu si tak počas minulého mesiaca aktívne hľadalo 136 192 osôb a počet voľných pracovných miest sa už vyšplhal na 99 648.
 

Celková miera nezamestnanosti bola v októbri 6,04 % a úrady evidovali spolu 166 302 ľudí bez práce. Trh je stále schopný absorbovať voľnú evidovanú pracovnú silu. „Napriek tomu, že ekonomické indikátory ukazujú spomalenie hospodárskeho rastu, trh práce na túto skutočnosť zatiaľ vôbec nereagoval. Naopak, jednoznačne sa ukazuje, že trh práce na Slovensku ešte stále nie je presýtený, dokonca dopyt ešte stále prevyšuje ponuku. Preto ani v najbližších týždňoch, resp. do konca tohto kalendárneho roka neočakávame negatívny vývoj pokiaľ ide o nezamestnanosť,“ hodnotí štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Očakáva, že v aktuálnej situácii bude ďalší pokles miernejší, a to aj z dôvodu, že spomedzi 79 okresov už 50 dosahuje evidovanú nezamestnanosť pod päť percent. Z nich až 18 je dokonca pod troma percentami.

V októbri si našli prácu ľudia zo všetkých znevýhodnených skupín, najmä absolventi a dlhodobo nezamestnaní. „Aj napriek tomu v evidencii zostáva takmer 58 000 uchádzačov, ktorí sú tam dlhšie ako rok. Z nich je dokonca 7 000 mladých ľudí do 29 rokov. Je dôležité, aby sa nezamestnanosť nestala hlavne pre mladých ľudí čerstvo po škole akousi samozrejmosťou, pretože takýto postoj je neskôr náročné korigovať. Preto podrobne sledujeme, ako si úrady práce počínajú pri umiestňovaní čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na trh práce,“ hovorí Branislav Ondruš.

Pozitívne výsledky dosahujú úrady práce pri pomoci vysokoškolákom, ktorí ukončili štúdium v máji a v júni tohto roku. Kým v júni ich evidovali 6 429, po 4 mesiacoch ich zostalo bez práce 2 644. Najviac evidovaných je z odborov ekonomické, právne či politické vedy. Naopak, z evidencie odišli najmä absolventi lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied a učitelia. „Ide o veľmi priaznivé údaje, teraz nás takáto práca čaká s čerstvými absolventmi stredného vzdelávania. Tých sa v septembri zaevidovalo na úradoch práce 6 332 a po mesiaci ich počet klesol len o 575. Ich umiestňovanie na trh práce je náročnejšie ako pri vysokoškolákoch. Je to najmä preto, že štruktúra stredoškolských učebných a študijných odborov veľmi málo zodpovedá potrebám trhu práce. Navyše aj obsah štúdia často nezodpovedá tomu, čo požadujú zamestnávatelia,“ približuje štátny tajomník. Vzhľadom na vysoký počet voľných pracovných pozícií vhodných pre absolventov však očakáva, že si postupne nájdu vhodné zamestnanie ďalšie stovky evidovaných,“ priblížil štátny tajomník.

Okrem tých, ktorí si prácu hľadajú ťažšie, je v evidencii takmer 81 000 uchádzačov kratšie ako pol roka. Pri tých očakávame, že si zamestnanie nájdu oveľa rýchlejšie a nebudú padať do dlhodobejšej nezamestnanosti. Zamestnávatelia totiž na úradoch nahlásili ďalšie voľné pracovné miesta a aktuálne ich úrady evidujú po celom Slovensku 99 648.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk