Hlavné menu

18.03.2016

Nezamestnanosť naďalej klesá

Ľudí bez práce ubudlo aj vo februári. Evidovaná miera nezamestnanosti sa priblížila k desiatim percentám a dostala sa na sedemročné minimá. Zamestnali sa najmä dlhodobo nezamestnaní, pribudli aj tisícky voľných pracovných miest.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti sa vo februári znížila o 0,30 p.b. na 10,09 %. Celková nezamestnanosť klesla z januárových 12,18 % na 12 % vo februári. „Vzhľadom na pokračujúci rast ekonomiky a prognózy slovenských a európskych inštitúcií predpokladám, že v tomto kalendárnom roku sa evidovaná nezamestnanosť priblíži k hranici 9 %,“ odhaduje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Vo februári 2016 evidovali úrady práce 274 202 uchádzačov pripravených okamžite nastúpiť do zamestnania. Nezamestnaných ubudlo vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Z evidencie odišli najmä ľudia bez práce viac ako 12 mesiacov a mladí do 29 rokov. „K týmto pozitívnym výsledkom prispeli aj dynamicky sa rozvíjajúce národné projekty z nového operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané najmä na podporu zamestnávania mladých, dlhodobo nezamestnaných a ľudí starších ako 50 rokov,“ približuje minister Richter.

Okrem projektov pomáha významne znižovať dlhodobú nezamestnanosť aj motivačné opatrenie v podobe súbehu mzdy a pomoci v hmotnej núdzi. Za 14 mesiacov jeho fungovania sa zamestnalo takmer 20-tisíc predtým dlhodobo nezamestnaných. „Som rád, že sa nám darí dostať na trh práce aj ľudí, ktorí sú bez práce viac ako štyri roky. Za rok si našlo zamestnanie viac ako 5 300 z nich, čo svedčí o tom, že prijaté nástroje fungujú,“ hovorí minister práce. Dopĺňa, že za štyri roky si zlepšilo životnú situáciu a prestalo poberať pomoc v hmotnej núdzi viac ako 73-tisíc ľudí.

Pozitívne sa vyvíja aj počet voľných pracovných miest, úrady práce ich evidujú viac ako 34-tisíc. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov, remeselníkov a zamestnancov služieb a obchodu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk