Hlavné menu

20.11.2020

Nezamestnanosť v októbri opäť klesá a odzrkadľuje účinnosť pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov

Počet ľudí bez práce aj napriek druhej vlny pandémie klesá tretí mesiac po sebe. Zamestnanie si v októbri našlo 16 610 evidovaných nezamestnaných, čo je o takmer 1 500 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2019.
 

Najviac ľudí sa na trhu práce umiestnilo v prešovskom okrese. Opatrenia významne pomohli zamestnávaniu aj v košickom, žilinskom, prievidzskom, trnavskom či nitrianskom okrese. Vďaka aktívnej politike práce rezortu, ktorú realizujú úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sa najviac ľudí doposiaľ zamestnalo v Prešovskom kraji.

„Faktom je , že vývoj miery evidovanej nezamestnanosti je momentálne na úrovni pred krízou v roku 2008 respektíve na úrovni mesiaca máj 2017, kedy ekonomika rástla. To znamená, že naše opatrenia na podporu udržania a vytvárania pracovných miest sú účinné,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V októbri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 p. b . (v septembri 2020 7,43 %), medziročne vzrástla o 2,41 p. b. (v októbri 2019 4,94 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 201 281 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 2 368 osôb (o 1,16 p. b.).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v októbri na úrovni 8,12 %. Medzimesačne poklesla o 0,06 p. b ., medziročne vzrástla o 2,08 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 222 242 ľudí bez práce, čo je o 2 151 osôb menej ako v septembri.

Celkovo bolo v októbri 2020 z evidencie vyradených 20 489 uchádzačov o zamestnanie, 16 610 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 621 ľudí, ďalších 3 258 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Aj v októbri počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70 000 , konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 74 921. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 1 752 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20 799 (podiel 27,76 %), najmenej v Košickom kraji 3 913 (podiel 5,22 %).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude naďalej robiť všetko preto, aby si prácu našlo čo najviac nezamestnaných. Prostredníctvom aktivít, ktoré realizujeme, pomáhame tisíckam ľudí nájsť si zamestnanie či rozbehnúť vlastné podnikanie. V rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ sme doteraz podporili 7 509 evidovaných nezamestnaných.

Projekty, ktoré sme spustili v letných mesiacoch boli zamerané na absolventskú prax, prostredníctvom ktorej sa podarilo zamestnať 1 249 nezamestnaných a pomocou ďalších projektov sme pomohli 4 140 nezamestnaným nájsť si prácu.

Projekty aktívnej politiky práce na podporu vzniku pracovných miest nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk