Hlavné menu

20.04.2016

Nezamestnanosť pod hranicou 10 %

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v marci na 9,89 %, naposledy bola pod hranicou desiatich percent vo februári 2009. Celková nezamestnanosť dosiahla úroveň 11,69 %. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali v marci 317 681 ľudí bez práce.
 

V marci 2016 klesla nezamestnanosť na sedem ročné minimá. Minister prace, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter by ju chcel vidieť minimálne na úrovni z augusta 2008. „Je to náš cieľ, ku ktorému by sme sa chceli postupne približovať. V tom čase bola celková nezamestnanosť 8,52 % a evidovaná 7,36 %. V celkovej nezamestnanosti je to stále ešte rezerva 100-tisíc evidovaných bez práce. Je ešte z čoho čerpať, pretože veková a vzdelanostná štruktúra uchádzačov bola v auguste 2008 podobná tej súčasnej,“ hovorí minister.

Pre splnenie tohto cieľa je dôležité pokračovať v už spustených opatreniach a legislatívnych nastaveniach, ktoré prinášajú pozitívne výsledky. „Som rád, že sme sa dohodli na kontinuite politiky zamestnanosti s koaličnými partnermi, zamestnávateľmi a odborármi. V tejto chvíli nemáme záujme meniť Zákonník práce ako základnú legislatívnu normu, ktorá súvisí s napĺňaním politiky zamestnanosti. A nie je dôvod meniť ani projektovú kontinuitu a rizikové skupiny, ktorým chceme pomôcť,“ spresňuje Ján Richter.

Najväčšiu výzvu vidí minister v práci s dlhodobo nezamestnanými. Ich počty sa každý mesiac znižujú už od apríla 2014, stále však tvoria viac ako polovicu zo všetkých evidovaných. Po rokoch ubúda aj počet ľudí, ktorí sú bez práce viac ako 4 roky. „Postupne finišujeme s prípravou zákona o sociálnych podnikoch, ktoré budú zamestnávať práve túto kategóriu, a to najmä v menej rozvinutých okresoch. Prostredníctvom týchto podnikov vytvoríme medzitrh práce – zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie,“ opisuje minister práce.

Dlhodobo nezamestnaným už v súčasnosti uľahčujú nájsť si prácu viaceré projekty ministerstva na podporu zamestnávania znevýhodnených ľudí. „Pri projekte Šanca na zamestnanie, tzv. verejné zamestnávanie, sme už prekročili možnosti projektu a evidujeme žiadosti na takmer 12-tisíc pracovných miest. Je to námet, aby sme v ňom pokračovali aj v ďalšom období,“ dopĺňa minister Richter. Ďalšie tisícky miest pre dlhodobo nezamestnaných vzniknú vďaka projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti.

Ministerstvo pokračuje aj v podpore zamestnávania mladých do 29 rokov, a to cez tri národné projekty. Ďalší zase podporuje zamestnávanie ľudí po 50. Úrady práce naďalej preplácajú uchádzačom o prácu aj rekvalifikačné kurzy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk