Hlavné menu

23.04.2019

Nezamestnanosť sa priblížila k 5 %

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v marci tohto roku dostala na 5,03 %. Oproti februáru sa tak znížila o 0,13 percentuálneho bodu. V počte osôb to predstavuje 137 962 nezamestnaných, ktorí sú ihneď pripravení nastúpiť do práce. Tej na Slovensku naďalej pribúda. V marci nahlásili zamestnávatelia viac ako 88-tisíc voľných miest.
 

Úrady práce evidovali v marci celkovo 169 779 nezamestnaných. Medzimesačne sa ich počet znížil o viac ako 4-tisíc, medziročne o takmer 18-tisíc. Celková miera dosiahla 6,19 %. „Mesiac marec bol istou konsolidáciou, návratom k tým pozitívnym číslam, na ktoré sme boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí. Počas mesiaca sa na trh práce umiestnilo 15 392 uchádzačov, čo je mierne viac ako v rovnakom čase pred rokom. Priznám sa, že som očakával, že už pôjdeme pod päť percent. Predpokladám, že sa tak stane v apríli,“ hodnotí situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum považuje zníženie evidovanej miery nezamestnanosti vo všetkých 20 znevýhodnených okresoch.

Na trh práce odišli najmä dlhodobo nezamestnaní. Z 1 576 ich bolo dokonca viac ako polovica bez práce dlhšie ako štyri roky. „Opatrenia aktívnej politiky trhu práce smerujú cieľavedome i k tejto kategórii a zamestnanie nachádzajú aj tí, ktorí prácu dlhé roky nemali," hovorí minister Richter. Za jedno z najúčinnejších opatrení považuje prijatie súbehu hmotnej núdze a mzdy. To motivovalo nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu už viac ako 47 500 dlhodobo nezamestnaných. „V takomto motivačnom trende chceme pokračovať aj v priebehu tohto roka, aby sme na jeho konci mohli skonštatovať, že sa evidovaná nezamestnanosť dostala aspoň na úroveň 4,5 %,“ dodáva.

Dosiahnutie takýchto výsledkov si bude naďalej vyžadovať nielen individuálny prístup ku každému uchádzačovi o zamestnanie, ale aj rozdielny prístup úradov práce k riešeniu nezamestnanosti. Kým v niektorých okresoch majú evidovaných viac mladých, v iných zase prevládajú ľudia vo veku nad 50 rokov. Najvyšší podiel mladých uchádzačov o prácu v rámci celého Slovenska má Stará Ľubovňa, ktorá má zároveň úplne najnižší podiel nezamestnaných nad 50 rokov. Presne naopak je to napr. v okrese Komárno. „Najviac mladých bez práce je v okresoch, kde je aj vysoký podiel evidovaných so základným alebo dokonca nedokončeným základným vzdelaním. Tu treba pristupovať k dovzdelávaniu mladých ľudí, lebo inej cesty ako ich dostať na trh práce jednoducho niet,“ opisuje situáciu minister Ján Richter. Dodáva, že u ľudí starších ako 50 rokov sa úrady stretávajú najmä s neochotou dochádzať za prácou. „Aj na základe takýchto analýz ústredie v spolupráci s úradmi práce pripravia pre každý úrad špeciálny súbor nástrojov vrátane konkrétnych spoluprác s ďalšími organizáciami, aby sme k riešeniu veľmi individuálnej situácie pristupovali naozaj efektívne,“ uzatvára.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk