Hlavné menu

20.07.2016

Nezamestnanosť prílev absolventov nezhoršil

Celková miera nezamestnanosti sa v júni znížila o 0,11 percentuálneho bodu na 11,02 %, evidovaná sa oproti máju nezmenila a ostala na 9,45 %. Tradičný prílev absolventov vysokých škôl do evidencie nezamestnanosť nezhoršil.
 

Na úradoch práce sa v júni zaevidovalo 10 155 tohtoročných absolventov vysokých škôl, čo je približne štvrtina zo všetkých. Najviac v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. „Prejavilo sa to v medzimesačnom náraste miery nezamestnanosti v skupine do 25 a 29 rokov, avšak v medziročnom porovnaní vidíme významný pokles. V ostatných znevýhodnených kategóriách, dlhodobo nezamestnaní a 50+, sa počty nezamestnaných naďalej znižujú,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Z minuloročných absolventov vysokých škôl odišlo z evidencie nezamestnaných doteraz takmer 9-tisíc a prácu si stále hľadá približne 1500. „Očakávam, že podobný vývoj bude aj v tomto roku, pretože sú na to predpoklady. Sú ľahšie uplatniteľní ako absolventi stredných škôl,“ dopĺňa minister.

Pozitívne sa naďalej vyvíja situácia v kategórii dlhodobo nezamestnaných. V júni si našlo prácu ďalších viac ako 4000 ľudí, ktorí nepracovali dlhšie ako 12 mesiacov. Medziročne ich ubudlo takmer 38-tisíc. Opäť sa znížil aj počet evidovaných nad 4 roky, a to o ďalších 1 590 ľudí. „Opatrenia, ktoré sme prijali smerom k dlhodobo nezamestnaným jednoducho fungujú, a to aj pri tých najťažšie uplatniteľných. Ako najlepší nástroj sa ukazuje takzvaný súbeh mzdy, hmotnej núdze a osobitného príspevku. Ten od začiatku roka 2015 využilo už takmer 25-tisíc ľudí, ktorí predtým nepracovali viac ako rok,“ hovorí minister Ján Richter.

Aktuálny vývoj nezamestnanosti kopíruje stav z februára 2009, keď bol celkový počet ľudí bez práce ešte pod hranicou 300-tisíc. V porovnaní s júnom 2008 evidujú úrady o približne 77-tisíc viac nezamestnaných. „Stále je tu priestor, aby sme pracovali so znevýhodnenými skupinami a priblížili sa k číslam z roku 2008. Úrady práce nám však signalizujú, že je veľa uchádzačov, ktorí prijímajú vhodnú pracovnú ponuku len preto, aby neboli vyradení z evidencie pre odmietnutie. S prácou však veľmi rýchlo skončia a do troch mesiacov sa znova evidujú. V minulom roku tak urobilo takmer 16,5 % uchádzačov o zamestnanie,“ opisuje Ján Richter. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude so sociálnymi partnermi hľadať riešenia, aby nedochádzalo k takémuto zneužívaniu systému.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk