Hlavné menu

21.01.2019

Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila v priemere o 1,76 p. b.

Počet ľudí bez práce sa znížil aj na konci minulého roka. Z evidencie úradov práce ubudlo v decembri 2018 viac ako 2 000 osôb a celková nezamestnanosť dosiahla na Slovensku 6,19 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil až o 25 781. Menej je aj ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu.
 

Evidovaná miera nezamestnanosti sa na konci roka 2018 dostala na úroveň 5,04 %, čo je oproti novembru 2018 pokles o 0,05 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali 169 802 záujemcov o zamestnanie, z nich bolo pripravených nastúpiť ihneď do práce 138 198. „Mal som osobnú túžbu, aby sme mieru evidovanej nezamestnanosti v decembri začínali číslom štyri. Vývoj bol však iný a je to pre nás výzva, aby sme sa v roku 2019 dostali podľa možností čo najviac pod hranicu 5 %,“ hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za minulý rok 5,42 %, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 1,64 p. b. Pri celkovej nezamestnanosti je to zníženie o 1,76 p. b.

V roku 2018 sa znížili počty nezamestnaných vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Mladých do 29 rokov ubudlo takmer 8-tisíc, starších nad 50 rokov 5 580. Najviac však na trh práce prichádzali dlhodobo nezamestnaní. „Minulý rok sme začali intenzívnejšie pracovať práve s touto kategóriou. Smerovali sme k nim viaceré projekty na podporu zamestnávania, pripravili sme aj novú legislatívu na zvýšenie záujmu o sociálne podnikanie, ktorá sa naplno prejaví v tomto roku. No už v tom minulom sme dosiahli veľmi dobré výsledky, keď sa počet dlhodobo nezamestnaných znížil o 23,45 %, čo je o 20 361 osôb. Takmer o štvrtinu sa znížil aj počet ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie ako 4 roky,“ vyratúva minister.

Za výsledkami stoja aj konkrétne aktivity úradov práce. Tie okrem iného v minulom roku po dohode so zamestnávateľmi pripravili takmer 5 670 výberových konaní na 87 894 voľných pracovných miest. Zúčastnilo sa na nich 51 029 uchádzačov o zamestnanie, pričom do práce ich bolo prijatých 3 760. V evidencii stále zostáva 169 802 ľudí, ktorí chcú a môžu pracovať a hľadajú si zamestnanie. Z nich takmer 11-tisíc nemá ukončené základné vzdelanie, viac ako 45-tisíc ukončilo len základné vzdelanie, 92 393 má stredné vzdelanie a 20 396 má vysokoškolské vzdelanie. „V tejto situácii je nevyhnutné, aby úrady práce využívali a pripravovali národné projekty na rekvalifikáciu, získanie praxe u zamestnávateľa, zapracovanie u zamestnávateľa a podobne, aby sa títo ľudia zamestnali,“ hovorí Ján Richter.

Pozitívny vývoj na trhu práce sa premieta aj do postupného znižovania počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Kým v roku 2017 ju poberalo mesačne priemerne 87 727 ľudí, v roku 2018 to bolo 72 024. „Títo ľudia sa v drvivej miere zamestnali a vďaka príjmu z práce stratili nárok na túto pomoc. Bezpochyby k tomu prispelo naše opatrenie z roku 2015, tzv. súbeh pomoci v hmotnej núdzi, mzdy a osobitného príspevku, ktoré motivovalo nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu takmer 47-tisíc dlhodobo nezamestnaných,“ informuje minister Richter.

Aj v roku 2019 bude ministerstvo pokračovať v príprave opatrení, ktoré zvýšia motiváciu ľudí hľadať si prácu či zlepšia ich kvalifikáciu. „Prioritne máme záujem napĺňať hlavne akčné plány najmenej rozvinutých okresov, zameriame sa na pomoc pri zriaďovaní sociálnych podnikov a ich podporu, zintenzívnime prípravu na štvrtú priemyselnú revolúciu a budeme naďalej regulovať príchod pracovníkov z tretích krajín, aby mali šancu zamestnať sa v prvom rade naši nezamestnaní,“ uzatvára minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk