Hlavné menu

21.01.2020

Nezamestnanosť v roku 2019 na historickom minime

Decembrová miera evidovanej nezamestnanosti zostala na novembrovej úrovni 4,92 %, celková miera si udržala hodnotu 6,01%. V priemere sa tak v roku 2019 dostala mesačná miera evidovanej nezamestnanosti na 5 %, čo je medziročný pokles o 0,42 percentuálneho bodu. Ide o historicky najnižšiu priemernú mieru na Slovensku.
 

Historické hodnoty dosahuje aj celková miera nezamestnanosti, ktorá sa v roku 2019 dostala v priemere na úroveň 6,11 %. To zároveň znamená, že úrady práce evidujú aj najnižšie počty ľudí bez práce od roku 1993. „Som rád, že nezamestnanosť prestala byť na Slovensku problémom a nie je ústrednou témou spoločenskej diskusie, pretože sa podarilo dosiahnuť v tejto oblasti vynikajúce výsledky. V decembri sme zaznamenali mieru evidovanej nezamestnanosti na úrovni 4,92 %, udržali sme sa pod hranicou 5 %. Nebolo to tak vždy. Takto pred 19 rokmi, teda v januári 2001, bola nezamestnanosť na Slovensku 19,79 %,“ komentuje vývoj nezamestnanosti predseda vlády Peter Pellegrini.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vidí za nízkou mierou nezamestnanosti aj individuálny prístup úradov práce k nezamestnaným. „Je dôležité, že sme ponechali tzv. znevýhodnené kategórie nezamestnaných, akými sú dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia do 25 a 29 rokov či ľudia nad 50 rokov. Pristupovali sme k nim individuálne a dávali im ponuky, ktoré zodpovedali ich veku, vzdelaniu a samozrejme aj možnostiam v regióne. Či už išlo o ponúkanie priamo pracovných miest, rekvalifikácií či príspevkov na podporu mobility za prácou, alebo sme podporili zamestnávateľa, ktorý pre nezamestnaného vytvoril pracovné miesto,“ konkretizuje pomoc minister.

Počet ľudí bez práce sa tak za rok znížil o 4 347 osôb, za tri roky však poklesol o takmer 111-tisíc, čiže o 40 %. „Veľmi dôležité je, že takmer 80-tisíc ľudí, ktorí si našli prácu, bolo bez práce viac ako rok a dokonca necelých 37-tisíc ich bolo evidovaných na úradoch práce dlhšie ako štyri roky, a to je výborné číslo. Naozaj veľmi pekne ďakujem, že všetky tie opatrenia, ktoré sa prijímali, smerovali k tomu, aby dlhodobá nezamestnanosť klesala čo najvýraznejšie,“ vyzdvihuje premiér Peter Pellegrini. Zároveň dodáva, že vďaka tomu sme blízko k splneniu nášho národného záväzku v Stratégii Európa 2020 znížiť do konca tohto roka mieru dlhodobej nezamestnanosti pod 3 %. Tá je u nás aktuálne na úrovni 3,4 % a blíži sa k stanovenému cieľu. Podľa ministra Jána Richtera k týmto výsledkom dopomohli aj ďalšie dôležité opatrenia, ako napr. akčné plány v najmenej rozvinutých okresoch, zvýšenie motivácie prijať prácu aj za nižšiu mzdu s možnosťou poberať naďalej pomoc v hmotnej núdzi, ale aj nové pravidlá pre sociálne podnikanie. „Dnes už máme zaregistrovaných 62 sociálnych podnikov a ďalších 29 je v procese registrácie. Práve v nich sa zamestnávajú v prvom rade ľudia, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní. Takto získajú pracovné návyky a skúsenosti a následne sa budú vedieť lajšie uplatniť na trhu práce,“ dopĺňa Ján Richter.

V minulom roku pribúdali aj voľné pracovné miesta, tých bolo v decembri nahlásených viac ako 92-tisíc. „Je potrebné pokračovať v projektoch politiky zamestnanosti, aby sme na tieto pozície vedeli zamestnávateľom ponúknuť vhodnú pracovnú silu,“ hovorí minister práce. Zároveň verí, že podobný vývoj nezamestnanosti ako v minulom roku bude pokračovať aj v tomto. Podľa predsedu vlády je potrebné naďalej prijímať opatrenia, ktoré zlepšujú kvalitu pracovného prostredia a zvyšujú ochranu pracujúcich. Vláda taktiež musí pokračovať vo výjazdových rokovaniach. „Musíme sa tiež pozrieť, čo stojí pred nami, ako sa ide zásadným spôsobom meniť trh práce. Hovoríme o industriálnej revolúcii, nástupe moderných technológií, modernizácii, robotizácii. Bude treba výraznejším spôsobom investovať do pracovného trhu a podmienok na ňom. Preto vítam iniciatívu ministerstva práce, že spolu so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov a ústredných orgánov štátnej správy pracujú na stratégii Práca 4.0, ktorá bude hovoriť o tom, ako sa treba na tieto nové výzvy pripraviť,“ uzatvára Peter Pellegrini.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk