Hlavné menu

19.08.2016

Nezamestnanosť sa znížila aj v júli

Celková nezamestnanosť sa v júli dostala po 11 %. Pod touto hranicou nebola od februára 2009. Oproti júnu poklesla o 0,06 percentuálneho bodu na 10,96 %. Úrady evidovali 297 469 ľudí bez práce. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,01 percentuálneho bodu na 9,44 %.
 

Do práce bolo na konci mesiaca ihneď pripravených nastúpiť 256 460 osôb. „Dovolenkové mesiace júl a august nie sú tie, v ktorých by zamestnávatelia vo veľkom naberali nových ľudí. Na úradoch práce nám preto išlo o to, aby čo najviac ľudí bolo pripravených nastúpiť do zamestnania okamžite bez toho, aby museli prerušiť vzdelávanie či inú činnosť. Zohľadnili sme tak aj efektívne narábanie s financiami určenými na tieto opatrenia,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V siedmom mesiaci v roku si prácu našli najmä dlhodobo nezamestnaní. Tých odišlo z evidencie za viac ako 4-tisíc. Za rok dokonca takmer 40-tisíc. „Od začiatku roku 2013, keď sa začali aplikovať opatrenia predchádzajúcej vlády smerom k dlhodobo nezamestnaným, sa ich počet znížil z 215 845 na 147 812, takže o 68 000 osôb. Sú to veľmi dobré čísla, pretože pracovať s dlhodobo nezamestnanými je oveľa zložitejšie, vyžaduje si to iné nástroje a metódy,“ vysvetľuje Ján Richter.

Pozitívne sa naďalej vyvíja aj kategória nezamestnaných nad štyri roky. V júli ich z evidencie odišlo ďalších viac ako tisíc, medziročne takmer 9-tisíc. Opatrenia sa výrazne prejavujú aj v dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí, kde sa spájajú dve znevýhodnené skupiny. Od začiatku roku 2013 sa podiel mladých do 29 rokov na celkovom počte ľudí bez práce viac ako 12 mesiacov znížil o 7,5 %.

Keďže zamestnávatelia čoraz viac avizujú problémy pri hľadaní vhodných zamestnancov, ministerstvo si urobilo analýzu uchádzačov, ktorí sú evidovaní menej ako 6 mesiacov. V júli 2016 ich bolo na úradoch 102 236. Z nich malo takmer 60-tisíc stredné vzdelanie a približne 24-tisíc vysokoškolské. Bez ukončeného základného vzdelania ich bolo len 1 231. „Sú medzi nimi riadiaci pracovníci, špecialisti, technickí a odborní pracovníci, bývalí zamestnanci v administratíve a v službách a obchode, kvalifikovaní remeselníci či montéri strojov a zariadení,“ približuje minister Richter. Zdôrazňuje, že práve to sú kategórie, po ktorých zamestnávatelia volajú najviac. Úrady práce preto zintenzívnia prácu aj s touto kategóriou nezamestnaných. „Chcel by som požiadať zamestnávateľov, aby viac komunikovali s úradmi, lebo je tu predpoklad, že práve výberom z týchto ľudí bude možné uspokojiť ich požiadavky. Toto je cesta ako relatívne rýchlo pomôcť pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Cesta pre plošné otvorenie trhu pre pracovníkov z tretích krajín tu stále nie je,“ dodáva minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk